Матей

Откриването на Библията с шедьоври на живописта

Раждането на Исус Христос

А рождението на Исуса Христа {Помазаника.}биде така: след като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух.
А мъжът й Иосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.
Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух.
Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус {Спасител.}; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им.
А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва:
"Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас).

Преглед на картините
Прочетете тази част

Мъдреци идват при Исус

И тъй, Иосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си;
но не я познаваше докато тя роди [първородния си] син; и нарече го Исус.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Поклонението на влъхвите

А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим.
И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.
Като чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с него.
Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где трябваше да се роди Христос.
А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка: -
"И ти, Витлееме, земьо Юдова, Никак не си най-малък между Юдовите началства, Защото от тебе ще произлезе Вожд; Който ще бъде пастир на Моя народ Израил"
Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се е явила звездата.
И като ги изпрати във Витлеем, каза им: Идете, разпитайте внимателно за детето; и като го намерите, известете ми, за да ида и аз да му се поклоня.
А те, като изслушаха царя, тръгнаха си; и, ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото гдето беше детето.
Като видяха звездата, зарадваха се твърде много.
И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се поклониха; и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове, - злато, ливан и смирна.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Родителите на Исус го отвеждат в Египет

А, понеже бяха предупредени от Бога насъне да се не връщат при Ирода, те си отидоха през друг път в своята страна.
А след отиването им, ето, ангел от Господа се явява насъне на Иосифа и казва: Стани, вземи детето и майка му, и бягай в Египет, и остани там докато ти река, защото Ирод ще потърси детето за да го погуби.
И тъй, той стана, взе детето и майка му през нощта и отиде в Египет,
гдето остана до Иродовата смърт; за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: "От Египет повиках Сина Си".

Преглед на картините
Прочетете тази част

Делото на Йоан Кръстител

В ония дни дойде Иоан Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня, като казваше:
Покайте се понеже наближи небесното царство.
Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исаия, който казва: "Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господа, Прави направете пътеките за Него".
А тоя Иоан носеше облекло от камилска козина, и кожен пояс около кръста си; а храната му беше акриди и див мед.
Тогава излизаха при него Ерусалим, цяла Юдея и цялата Иорданска околност,
и се кръщаваха от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Кръщението на Исус

Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана за да се кръсти от него.
А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене?
А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан го остави.
И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него;
и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Дяволът изкушава Исус

Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.
И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.
И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове.
А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.
Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва:
Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце ще Те дигат. Да не би да удариш о камък ногата Си".
Исус му рече: Писано е още: "Да не изпитваш Господа твоя Бог".
Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му:
Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.
Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".
Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.

Преглед на картините
Прочетете тази частЕпизоди на книгата

Copyright © 2019 Jesus World Wide организации с нестопанска цел