Марко

Откриването на Библията с шедьоври на живописта

Притча за сеяча

Слушайте: Ето, сеячът излезе да сее.
И когато сееше, някои зърна паднаха край пътя; и птиците дойдоха и ги изкълваха:
Други паднаха на канаристо място, гдето нямаше много пръст, и скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва;
а когато изгря слънцето, пригоряха, и понеже нямаха корен, изсъхнаха.
И други паднаха между тръните; и тръните пораснаха и ги заглушиха, и не дадоха плод.
А другите паднаха на добрата земя, и даваха плод, който растеше и се умножаваше, и принесоха кое тридесет, кое шестдесет и кое сто.
И каза: Който има уши да слуша, нека слуша.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус укротява буря

И в същия ден, когато се свечери, Исус им казва: Да минем на отвъдната страна.
И като оставиха народа, вземат Го със себе си в ладията, тъй както бе; и имаше други ладии с Него.
И дига се голяма ветрена буря, и вълните се нахвърляха в ладията, тъй че тя вече се пълнеше с вода.
А Той беше на задната част, заспал на възглавница; и те Го събуждат и Му казват: Учителю! нима не Те е грижа че загиваме?
И Той, като се събуди, смъмра вятъра и рече на езерото: Мълчи! утихни! И вятърът престана, и настана голяма тишина.
И рече им: Защо сте страхливи? Още ли нямате вяра?
И голям страх ги обзе; и те си казаха един на друг: Кой е прочее, Тоя, че и вятърът и езерото Му се покоряват?

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус съживява мъртво момиче и излекува болна жена

И една жена, която бе имала кръвотечение дванадесет години,
и беше много пострадала от мнозина лекари, и беше иждивила целия си имот без да види някаква полза, а напротив беше й станало по-зле,
като чу отзивите за Исуса, дойде между народа изотзад и се допря до дрехата Му.
Защото си казваше: Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея.
И на часа пресекна кръвотечението й, и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Възкресението на дъщерята на Яир

Докато Той още говореше, дохождат от къщата на началника на синагогата и казват: Дъщеря ти умря; защо вече затрудняваш Учителя?
А Исус, като дочу думата, която говореха, каза на началника на синагогата: Не бой се, само вярвай.
И никому не позволи да Го придружи, освен на Петра, Якова и Якововия брат Иоан.
И като дохождат до къщата на началника на синагогата, Той вижда вълнение и мнозина, които плачеха и пищяха много.
И като влезе, каза им: Защо правите вълнение и плачете? Детето не е умряло, а спи.
А те Му се присмиваха. Но Той като изкара навън всичките, взема бащата и майката на детето, и ония, които бяха с Него, и влиза там гдето беше детето.
И като хвана детето за ръка, каза му: Талита куми; което значи - Момиче, тебе казвам: Стани.
И момичето веднага стана и ходеше, защото беше на дванадесет години. И внезапно те се смаяха твърде много.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Исус отива в родния си град

И когато настана събота, почна да поучава в синагогата; и мнозина, като Го слушаха, се чудеха и думаха: Откъде има Тоя всичко това? и: Каква е дадената на този мъдрост, и какви са тези велики дела извършени от ръцете Му?

Преглед на картините
Прочетете тази част

Празникът на Ирод

И когато настана сгоден ден, когато Ирод за рождения си ден направи вечеря на големците си и на хилядниците и на галилейските старейшини,

Преглед на картините
Прочетете тази част

Убийството на Йоан Кръстител

и самата дъщеря на Иродиада влезе и поигра, тя угоди на Ирода и на седящите с него; и царят рече на момичето: Искай от мене каквото щеш, и ще ти го дам.
И закле й се: Каквото и да поискаш от мене, ще ти дам, даже до половината на царството ми.
А тя излезе и рече на майка си: Какво да поискам? И тя каза: Главата на Иоана Кръстителя.
И на часа момичето влезе бързо при царя и поиска, като каза: Искам да ми дадеш още сега, на блюдо, главата на Иоана Кръстителя.
И царят се наскърби много; но пак, заради клетвите си и заради седящите с него, не иска да й откаже.
И веднага царят прати един телохранител, комуто заповяда да донесе главата му; и той отиде, обезглави го в тъмницата,
и донесе главата му на блюдо и я даде на момичето; а момичето я даде на майка си.

Преглед на картините
Прочетете тази частЕпизоди на книгата

Copyright © 2018 Jesus World Wide организации с нестопанска цел