Лука

Откриването на Библията с шедьоври на живописта

Предсказание за раждането на Исус

А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет,
при една девица, сгодена за мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария.
И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените].
А тя много се смути от думата му, и в недоумение беше какъв ли ще бъде тоя поздрав.
И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение.
И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус.
Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида.
Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край.
А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам?
И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Раждането на Йоан Кръстител

А на Елисавета се навърши времето да роди; и роди син.
И като чуха съседите и роднините й, че Господ показал към нея велика милост, радваха се с нея.
И на осмия ден дойдоха да обрежат детенцето; и щяха да го нарекат Захария, по бащиното му име.
Но майка му в отговор каза: Не, но ще се нарече Иоан.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Младеж на Йоан Кръстител

А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустините до деня, когато се яви на Израиля.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Овчари научават за раждането на Исус

И на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си.
И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много.
Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде.
Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.
И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли.
И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки:
Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.

Преглед на картините
Прочетете тази част

Посвещаването на Исус

И като се навършиха осем дни и трябваше да обрежат Детенцето, дадоха Му името Исус, както беше наречено от ангела преди да е било зачнато в утробата.
Като се навършиха и дните за очистването им, според Моисеевия закон, занесоха Го в Ерусалим, за да Го представят пред Господа,
(както е писано в Господния закон, че "всеки първороден младенец от мъжки пол ще бъде свет на Господа"),
и да принесат жертва според казаното в Господния закон "две гургулици, и две гълъбчета".

Преглед на картините
Прочетете тази част

Светото семейство

А баща Му и майка Му се чудеха на това, което се говореше за Него.
И Симеон ги благослови, и рече на майка Му Мария: Ето, това детенце е поставено за падане и ставане на мнозина в Израиля, и за белег, против който ще се говори;

Преглед на картините
Прочетете тази част

Детството на Исус

А Детенцето растеше, крепнеше, и се изпълваше с мъдрост; и Божията благодат бе на Него.

Преглед на картините
Прочетете тази частCopyright © 2019 Jesus World Wide организации с нестопанска цел