Lukas

Oplev de store episoder af Bibelen illustreret ved mesterværker af maleri

Den mirakuløse undfangelse af Jesus, Guds Søn

Men i den sjette Måned blev Engelen Gabriel sendt fra Gud til en By i Galilæa, som hedder Nazareth,
til en Jomfru, som var trolovet med en Mand ved Navn Josef, af Davids Hus; og Jomfruens Navn var Maria.
Og Engelen kom ind til hende og sagde: "Hil være dig, du benådede, Herren er med dig, du velsignede iblandt Kvinder!"
Men hun blev forfærdet over den Tale, og hun tænkte, hvad dette skulde være for en Hilsen.
Og Engelen sagde til hende: "Frygt ikke, Maria! thi du har fundet Nåde hos Gud.
Og se, du skal undfange og føde en Søn,og du skal kalde hans Navn Jesus.
Han skal være stor og kaldes den Højestes Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, hans Faders Trone.
Og han skal være Konge over Jakobs Hus evindelig, og der skal ikke være Ende på hans Kongedømme."
Men Maria sagde til Engelen: "Hvorledes skal dette gå til, efterdi jeg ikke ved af nogen Mand?"
Og Engelen svarede og sagde til hende: Den Helligånd skal komme over dig, og den Højestes Kraft skal overskygge dig; derfor skal også det hellige, som fødes,. kaldes Guds Søn.

Se malerier
Læs passagen

Johannes Døbers fødsel

Men for Elisabeth fuldkommedes Tiden til, at hun skulde føde, og hun fødte en Søn.
Og hendes Naboer og Slægtninge hørte, at Herren havde gjort sin Barmhjertighed stor imod hende, og de glædede sig med hende.
Og det skete på den ottende Dag, da kom de for at omskære Barnet; og de vilde kalde det Sakarias efter Faderens Navn.
Og hans Moder svarede og sagde: "Nej, han skal kaldes Johannes."

Se malerier
Læs passagen

Unge Johannes Døberens

Men Barnet voksede og blev styrket i Ånden; og han var i Ørkenerne indtil den Dag, da han trådte frem for Israel.

Se malerier
Læs passagen

Englene og hyrderne på marken

Og der var Hyrder i den samme Egn, som lå ude på Marken og holdt Nattevagt over deres Hjord.
Og se, en Herrens Engel stod for dem, og Herrens Herlighed skinnede om dem, og de frygtede såre
Og Engelen sagde til dem: "Frygter ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor Glæde, som skal være for hele Folket.
Thi eder er i dag en Frelser født, som er den Herre Kristus i Davids By.
Og dette skulle I have til Tegn: I skulle finde et Barn svøbt, liggende i en Krybbe."
Og straks var der med Engelen en himmelsk Hærskares Mangfoldighed, som lovede Gud og sagde:
"Ære være Gud i det højeste! og Fred på Jorden! i Mennesker Velbehag!

Se malerier
Læs passagen

Simeon velsigner Jesus i templet

Og da otte Dage vare fuldkommede, så han skulde omskæres, da blev hans Navn kaldt Jesus, som det var kaldt af Engelen, før han blev undfangen i Moders Liv.
Og da deres Renselsesdage efter Mose Lov vare fuldkommede, bragte de ham op til Jerusalem for at fremstille ham for Herren,
som der er skrevet i Herrens Lov, at alt Mandkøn, som åbner Moders Liv, skal kaldes helligt for Herren,
og for at bringe Offer efter det, som er sagt i Herrens Lov, et Par Turtelduer eller to unge Duer.

Se malerier
Læs passagen

Den hellige familie

Og hans Fader og hans Moder undrede sig over de Ting, som bleve sagte om ham.
Og Simeon velsignede dem og sagde til hans Moder Maria: "Se, denne er sat mange i Israel til Fald og Oprejsning og til et Tegn, som imodsiges,

Se malerier
Læs passagen

Unge Jesu Kristi

Men Barnet voksede og blev stærkt og blev fuldt af Visdom: og Guds Nåde var over det.

Se malerier
Læs passagenCopyright © 2019 Forening Jesus World Wide