Matthæus

Oplev de store episoder af Bibelen illustreret ved mesterværker af maleri

Jesus udvælger sine første disciple

Fra den Tid begyndte Jesus at prædike og sige: "Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær."
Men da han vandrede ved Galilæas Sø, så han to Brødre, Simon, som kaldes Peter, og Andreas, hans Broder, i Færd med at kaste Garn i Søen; thi de vare Fiskere.
Og han siger til dem: "Følger efter mig, så vil jeg gøre eder til Menneskefiskere."
Og de forlode straks Garnene og fulgte ham.
Og da han derfra gik videre, så han to andre Brødre, Jakob, Zebedæus's Søn, og Johannes, hans Broder, i Skibet med deres Fader Zebedæus, i Færd med at bøde deres Garn, og han kaldte på dem.
Og de forlode straks Skibet og deres Fader og fulgte ham.

Se malerier
Læs passagen

Bjergprædikenen

Men da han så Skarerne, steg han op på Bjerget; og da han havde sat sig, gik hans Disciple hen til ham,
og han oplod sin Mund, lærte dem og sagde:
"Salige ere de fattige i Ånden, thi Himmeriges Rige er deres.
Salige ere de, som sørge, thi de skulle husvales.
Salige ere de sagtmodige, thi de skulle arve Jorden.
Salige ere de, som hungre og tørste efter Retfærdigheden, thi de skulle mættes.
Salige ere de barmhjertige, thi dem skal vises Barmhjertighed.
Salige ere de rene af Hjertet, thi de skulle se Gud.
Salige ere de, som stifte Fred, thi de skulle kaldes Guds Børn.
Salige ere de, som ere forfulgte for Retfærdigheds Skyld, thi Himmeriges Rige er deres.
Salige ere I, når man håner og forfølger eder og lyver eder alle Hånde ondt på for min Skyld.

Se malerier
Læs passagen

Jesus helbreder en spedalsk mand

Men da han var gået ned ad Bjerget, fulgte store Skarer ham.
Og se, en spedalsk kom, faldt ned for ham og sagde: "Herre! om du vil, så kan du rense mig."
Og han udrakte Hånden, rørte ved ham og sagde: "Jeg vil; bliv ren!" Og straks blev han renset for sin Spedalskhed

Se malerier
Læs passagen

Jesus byder over blæst og bølger

Og da han gik om Bord i Skibet, fulgte hans Disciple ham.
Og se, det blev en stærk Storm på Søen, så at Skibet skjultes af Bølgerne; men han sov.
Og de gik hen til ham, vækkede ham og sagde: "Herre, frels os! vi forgå."
Og han siger til dem: "Hvorfor ere I bange, I lidettroende?" Da stod han op og truede Vindene og Søen,og det blev ganske blikstille.
Men Menneskene forundrede sig og sagde: "Hvem er dog denne, siden både Vindene og Søen ere ham lydige?"

Se malerier
Læs passagen

Jesus viser sin magt til at tilgive synder

Men for at I skulle vide, at Menneskesønnen har Magt på Jorden til at forlade Synder," da siger han til den værkbrudne: "Stå op, og tag din Seng, og gå til dit Hus!"
Og han stod op og gik bort til sit Hus.

Se malerier
Læs passagen

To blinde mænds tro

Og da Jesus gik bort derfra, fulgte der ham to blinde, som råbte og sagde: "Forbarm dig over os, du Davids Søn!"
Men da han kom ind i Huset, gik de blinde til ham; og Jesus siger til dem: "Tro I, at jeg kan gøre dette?"De siger til ham:"Ja,Herre!"
Da rørte han ved deres Øjne og sagde: "Det ske eder efter eders Tro!"
Og deres Øjne bleve åbnede. Og Jesus bød dem strengt og sagde: "Ser til, lad ingen få det at vide."
Men de gik ud og udbredte Rygtet om ham i hele den Egn.

Se malerier
Læs passagen

Jesus udsender de tolv apostle

Og han kaldte sine tolv Disciple til sig og gav dem Magt over urene Ånder, til at uddrive dem og at helbrede enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed.
Og disse ere de tolv Apostles Navne: Først Simon, som kaldes Peter, og Andreas, hans Broder, og Jakob, Zebedæus's Søn, og Johannes, hans Broder,
Filip og Bartholomæus, Thomas og Tolderen Matthæus, Jakob, Alfæus's Søn, og Lebbæus med Tilnavn Thaddæus,
Simon Kananæeren og Judas Iskariot, han, som forrådte ham.
Disse tolv udsendte Jesus, bød dem og sagde: "Går ikke hen på Hedningers Vej, og går ikke ind i Samaritaners By!
Men går hellere hen til de fortabte Får af Israels Hus!
Men på eders Vandring skulle I prædike og sige: Himmeriges Rige er kommet nær.
Helbreder syge, opvækker døde, renser spedalske, uddriver onde Ånder! I have modtaget det for intet, giver det for intet!

Se malerier
Læs passagenCopyright © 2019 Forening Jesus World Wide