Ivan

Saznajte ključne epizode Biblije ilustrira i najvećih remek-djela slikarstva

Svjedočanstvo Ivana Krstitelja

A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: "Tko si ti?",
on prizna; ne zanijeka, nego prizna: "Ja nisam Krist."
Upitaše ga nato: "Što dakle? Jesi li Ilija?" Odgovori: "Nisam." "Jesi li Prorok?" Odgovori: "Ne."
Tada mu rekoše: "Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?"
On odgovori: "Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji! - kako reče prorok Izaija."

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus, Jaganjac Božji

Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: "Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!"
To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene!"
"Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu."
I posvjedoči Ivan: "Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu.
Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: 'Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.'
I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji."

Vidi slike
Pročitajte stavak

Prvi učenici

Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra.
On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: "Našli smo Mesiju!" - što znači "Krist - Pomazanik".
Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: "Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!" - što znači "Petar - Stijena".
Sutradan naumi Isus poći u Galileju. Nađe Filipa i reče mu: "Pođi za mnom!"
Filip je bio iz Betsaide, iz grada Andrijina i Petrova.
Filip nađe Natanaela i javi mu: "Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta."
Reče mu Natanael: "Iz Nazareta da može biti što dobro?" Kaže mu Filip: "Dođi i vidi."
Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: "Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare!"
Kaže mu Natanael: "Odakle me poznaješ?" Odgovori mu Isus: "Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom."
Nato će mu Natanael: "Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!"
Odgovori mu Isus: "Stoga što ti rekoh: 'Vidjeh te pod smokvom', vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti!"
I nadoda: "Zaista, zaista, kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega."

Vidi slike
Pročitajte stavak

Svadba u Kani

Trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka.
Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici.
Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: "Vina nemaju."
Kaže joj Isus: "Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!"
Nato će njegova mati poslužiteljima: "Što god vam rekne, učinite!"
A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere.
Kaže Isus poslužiteljima: "Napunite posude vodom!" I napune ih do vrha.
Tada im reče: "Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola." Oni odnesu.
Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je - znale su sluge koje zagrabiše vodu - ravnatelj stola pozove zaručnika

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus tjera trgovce iz Hrama

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem.
U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede.
I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta,
a prodavačima golubova reče: "Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku."

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus i Nikodem

Bijaše među farizejima čovjek imenom Nikodem, ugledan Židov.
On dođe Isusu obnoć i reče mu: "Rabbi, znamo da si od Boga došao kao učitelj jer nitko ne može činiti znamenja kakva ti činiš ako Bog nije s njime."
Odgovori mu Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!"
Kaže mu Nikodem: "Kako se čovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se?"
Odgovori Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje.
Što je od tijela rođeno, tijelo je; i što je od Duha rođeno, duh je.
Ne čudi se što ti rekoh: 'Treba da se rodite nanovo, odozgor.'

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus i Samarijanka

Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti vode. Kaže joj Isus: "Daj mi piti!"
Njegovi učenici bijahu otišli u grad kupiti hrane.
Kaže mu na to Samarijanka: "Kako ti, Židov, išteš piti od mene, Samarijanke?" Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima.
Isus joj odgovori: "Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli: 'Daj mi piti', ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive."
Odvrati mu žena: "Gospodine, ta nemaš ni čime bi zahvatio, a zdenac je dubok. Otkuda ti dakle voda živa?
Zar si ti možda veći od oca našeg Jakova koji nam dade ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i sinovi njegovi i stada njegova?"
Odgovori joj Isus: "Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti.
A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji u život vječni."

Vidi slike
Pročitajte stavakCopyright © 2019 Udruga Jesus World Wide