Luka

Saznajte ključne epizode Biblije ilustrira i najvećih remek-djela slikarstva

Navještenje Isusova rođenja

U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret
k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija.
Anđeo uđe k njoj i reče: "Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!"
Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav.
No anđeo joj reče: "Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga.
Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus.
On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova,
i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja."
Nato će Marija anđelu: "Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?"
Anđeo joj odgovori: "Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Rođenje Ivana Krstitelja

Elizabeti se međutim navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina.
Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome.
Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca - Zaharija,
no mati se njegova usprotivi: "Nipošto, nego zvat će se Ivan!"

Vidi slike
Pročitajte stavak

Mladi Ivana Krstitelja

Dječak je međutim rastao i duhom jačao. Boravio je u pustinji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Pastiri i anđeli

A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada.
Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestrašiše.
No anđeo im reče: "Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod!
Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin.
I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama."
I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći:
"Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!"

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isusa prikazuju u hramu

Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća.
Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu -
kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! -
i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Sveta Obitelj

Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori.
Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: "Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan -

Vidi slike
Pročitajte stavak

Mladi Isusa Krista

A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.

Vidi slike
Pročitajte stavakCopyright © 2019 Udruga Jesus World Wide