Luka

Saznajte ključne epizode Biblije ilustrira i najvećih remek-djela slikarstva

Isus vraća vid slijepcu

A kad se približavao Jerihonu, neki slijepac sjedio kraj puta i prosio.
Čuvši gdje mnoštvo prolazi, raspitivao se što je to.
Rekoše mu: "Isus Nazarećanin prolazi."
Tada povika: "Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!"
Oni ga sprijeda ušutkivali, ali on je još jače vikao: "Sine Davidov, smiluj mi se!"
Isus se zaustavi i zapovjedi da ga dovedu k njemu. Kad se on približi, upita ga:
"Što hoćeš da ti učinim?" A on će: "Gospodine, da progledam."
Isus će mu: "Progledaj! Vjera te tvoja spasila."
I umah progleda i uputi se za njim slaveći Boga. I sav narod koji to vidje dade hvalu Bogu.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus se moli u Getsemaniju

Tada iziđe te se po običaju zaputi na Maslinsku goru. Za njim pođoše i njegovi učenici.
Kada dođe onamo, reče im: "Molite da ne padnete u napast!"
I otrgnu se od njih koliko bi se kamenom dobacilo, pade na koljena pa se molio:
"Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!"
A ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio.
I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Petar se odriče Isusa

Uhvatiše ga dakle, odvedoše i uvedoše u dom velikoga svećenika. Petar je išao za njim izdaleka.
A posred dvorišta naložiše vatru i posjedaše uokolo. Među njih sjedne Petar.
Ugleda ga neka sluškinja gdje sjedi kraj vatre, oštro ga pogleda i reče: "I ovaj bijaše s njim!"
A on zanijeka: "Ne znam ga, ženo!"
Malo zatim opazi ga netko drugi i reče: "I ti si od njih!" A Petar reče: "Čovječe, nisam!"
I nakon otprilike jedne ure drugi neki navaljivaše: "Doista, i ovaj bijaše s njim! Ta Galilejac je!"
A Petar će: "Čovječe, ne znam što govoriš!" I umah, dok je on još govorio, oglasi se pijetao.
Gospodin se obazre i upre pogled u Petra, a Petar se spomenu riječi Gospodinove, kako mu ono reče: "Prije nego se danas pijetao oglasi, zatajit ćeš me tri puta."
I iziđe te gorko zaplaka.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus pred Pilatom

I ustade sva ona svjetina. Odvedoše ga Pilatu
i stadoše ga optuživati: "Ovoga nađosmo kako zavodi naš narod i brani davati caru porez te za sebe tvrdi da je Krist, kralj."
Pilat ga upita: "Ti li si kralj židovski?" On mu odgovori: "Ti kažeš!"

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus osuđen na smrt

I povikaše svi uglas: "Smakni ovoga, a pusti nam Barabu!"
A taj bijaše bačen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva.
Pilat im stoga ponovno progovori hoteći osloboditi Isusa.
Ali oni vikahu: "Raspni, raspni ga!"
On im treći put reče: "Ta što je on zla učinio? Ne nađoh na njemu smrtne krivice. Kaznit ću ga dakle i pustiti."
Ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne. I vika im bivala sve jača.
Pilat presudi da im bude što ištu.
Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše bačen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isusa raspinju na križ

A vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih s njime pogube.
I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva.
A Isus je govorio: "Oče, oprosti im, ne znaju što čine!" I razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocke.
Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govoreći: "Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!"
Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom
govoreći: "Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!"
A bijaše i natpis ponad njega: "Ovo je kralj židovski."
Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: "Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!"
A drugi ovoga prekoravaše: "Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom?
Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on - on ništa opako ne učini."
Onda reče: "Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje."
A on će mu: "Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!"

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isusova smrt

Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji - sve do ure devete,
jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini.
I povika Isus iza glasa: "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!" To rekavši, izdahnu.
Kad satnik vidje što se zbiva, stane slaviti Boga: "Zbilja, čovjek ovaj bijaše pravednik!"
I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa.

Vidi slike
Pročitajte stavakCopyright © 2019 Udruga Jesus World Wide