Marko

Saznajte ključne epizode Biblije ilustrira i najvećih remek-djela slikarstva

Proglašenje Ivana Krstitelja

Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega.
Pisano je u Izaiji proroku: Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put.
Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha.
Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.
Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom.
I propovijedao je: "Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući.
Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim."

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isusovo krštenje

Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana.
I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj,
a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!

Vidi slike
Pročitajte stavak

Prvi učenici

I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari.
I reče im Isus: "Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!"
Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.
Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže.
Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus iscjeljuje uzetog čovjeka

I dođu noseći k njemu uzetoga. Nosila ga četvorica.
Budući da ga zbog mnoštva nisu mogli unijeti k njemu, otkriju krov nad mjestom gdje bijaše Isus. Načinivši otvor, spuste postelju na kojoj je uzeti ležao.
Vidjevši njihovu vjeru, kaže Isus uzetome: "Sinko! Otpuštaju ti se grijesi."

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus poziva Levija

Prolazeći ugleda Levija Alfejeva gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: "Pođi za mnom!" On usta i pođe za njim.
Kada zatim Isus bijaše za stolom u njegovoj kući, nađoše se za stolom s njime i njegovim učenicima i mnogi carinici i grešnici. Bilo ih je uistinu mnogo. A slijedili su ga
i pismoznanci farizejske sljedbe pa vidjevši da jede s grešnicima i carinicima rekoše njegovim učenicima: "Zašto jede s carinicima i grešnicima?"
Čuvši to, Isus im reče: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima! Ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike."

Vidi slike
Pročitajte stavak

Mnoštvo slijedi Isusa

Isus se s učenicima povuče k moru. Za njim je išao silan svijet iz Galileje. I iz Judeje,
iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije i iz okolice Tira i Sidona - silno je mnoštvo čulo što čini i nagrnulo k njemu.
Stoga reče učenicima neka mu se zbog mnoštva pripravi lađica da ga ne bi zgnjeli.
Jer mnoge je ozdravio pa su se svi koji bijahu pogođeni kakvim zlom bacali na nj da bi ga se dotakli.
A nečisti duhovi, čim bi ga spazili, padali bi preda nj i vikali: "Ti si Sin Božji!"

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus izabira dvanaestoricu apostola

Uziđe na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu.
I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati
s vlašću da izgone đavle.
Ustanovi dakle dvanaestoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar,
i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest Sinovi groma,
i Andriju i Filipa i Bartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i Šimuna Kananajca
i Judu Iškariotskoga, koji ga izda.

Vidi slike
Pročitajte stavakCopyright © 2019 Udruga Jesus World Wide