Marko

Saznajte ključne epizode Biblije ilustrira i najvećih remek-djela slikarstva

Isus iscjeljuje slijepca

Dođu u Betsaidu, dovedu mu slijepca pa ga zamole da ga se dotakne.
On uhvati slijepca za ruku, izvede ga iz sela, pljunu mu u oči, stavi na nj ruke i zapita ga: "Vidiš li što?"
Slijepac upilji pogled i reče: "Opažam ljude; vidim nešto kao drveće ... hodaju."
Tada mu Isus opet stavi ruke na oči i slijepac progleda i ozdravi te je mogao sve jasno na daleko vidjeti.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Preobrazba

Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima.
I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma - nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti.
I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom.
A Petar prihvati i reče Isusu: "Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu."
Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni.
I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte ga!"

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus blagoslivlja djecu

Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili.
Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: "Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje!
Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući."
Nato ih zagrli pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Bogataš

I dok je izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: "Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?"
Isus mu reče: "Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini!
Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!"
On mu odgovori: "Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti."
Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: "Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom."
On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak.
Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: "Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!"

Vidi slike
Pročitajte stavak

Mesijanski ulazak u Jeruzalem

Kad se približe Jeruzalemu, Betfagi i Betaniji, do Maslinske gore, pošalje dva učenika
i kaže im: "Hajdete u selo pred vama. Čim u nj uđete, naći ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i vodite.
Ako vam tko reče: 'Što to radite?' recite: 'Gospodinu treba', i odmah će ga ipak ovamo pustiti."
Otiđoše i nađoše magare privezano uz vrata vani na cesti i odriješe ga.
A neki od nazočnih upitaše: "Što radite? Što driješite magare?"
Oni im odvrate kako im reče Isus. I pustiše ih.
I dovedu magare Isusu, prebace preko njega svoje haljine i on zajaha na nj.
Mnogi prostriješe svoje haljine po putu, a drugi narezaše zelenih grana po poljima.
I oni pred njim i oni za njim klicahu: "Hosana! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!
Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koji dolazi! Hosana u visinama!"

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus izgoni trgovce iz Hrama

Stignu tako u Jeruzalem. On uđe u Hram i stane izgoniti one koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe.
I ne dopusti da itko išta pronese kroz Hram.
Učio ih je i govorio: "Nije li pisano: Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode? A vi od njega načinili pećinu razbojničku!"

Vidi slike
Pročitajte stavak

Pomazanje u Betaniji

I kad je u Betaniji, u kući Šimuna Gubavca, bio za stolom, dođe neka žena s alabastrenom posudicom prave skupocjene nardove pomasti. Razbi posudicu i poli ga po glavi.
A neki negodovahu te će jedan drugomu: "Čemu to rasipanje pomasti?
Mogla se pomast prodati za više od tristo denara i dati siromasima." I otresahu se na nju.
A Isus reče: "Pustite je, što joj dodijavate? Dobro djelo učini na meni.
Ta siromaha svagda imate uza se i kad god hoćete možete im dobro činiti, a mene nemate svagda.
Učinila je što je mogla: unaprijed mi pomaza tijelo za ukop.
Zaista, kažem vam, gdje se god bude propovijedalo evanđelje, po svem svijetu, navješćivat će se i ovo što ona učini - njoj na spomen."

Vidi slike
Pročitajte stavakCopyright © 2019 Udruga Jesus World Wide