Marko

Saznajte ključne epizode Biblije ilustrira i najvećih remek-djela slikarstva

Posljednja večera

I dok su blagovali, on uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče: "Uzmite, ovo je tijelo moje."
I uze čašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili.
A on im reče: "Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva.
Zaista, kažem vam, ne, neću više piti od ovoga roda trsova do onoga dana kad ću ga - novoga - piti u kraljevstvu Božjem."

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus se moli u Getsemaniju

I dođu u predio imenom Getsemani. I kaže Isus svojim učenicima: "Sjednite ovdje dok se ne pomolim."
I povede sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Spopade ga užas i tjeskoba
pa im reče: "Duša mi je nasmrt žalosna! Ostanite ovdje i bdijte!"
Ode malo dalje i rušeći se na zemlju molio je da ga, ako je moguće, mimoiđe ovaj čas.
Govoraše: "Abba! Oče! Tebi je sve moguće! Otkloni čašu ovu od mene! Ali ne što ja hoću, nego što hoćeš ti!"

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isusovo uhićenje

Uto, dok je on još govorio, stiže Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime svjetina s mačevima i toljagama, poslana od glavara svećeničkih, pismoznanaca i starješina.
A izdajica im njegov dade znak: "Koga poljubim, taj je! Uhvatite ga i oprezno odvedite!"
I kako dođe, odmah pristupi k njemu i reče: "Učitelju!" I poljubi ga.
Oni podignu na nj ruke i uhvate ga.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus pred Velikim vijećem

Zatim odvedoše Isusa velikom svećeniku. I skupe se svi glavari svećenički, starješine i pismoznanci.
Petar je izdaleka išao za njim do u dvor velikog svećenika. Tu je sjedio sa stražarima i grijao se uz vatru.
A glavari svećenički i cijelo Vijeće, da bi mogli pogubiti Isusa, tražili su protiv njega kakvo svjedočanstvo, ali nikako da ga nađu.
Mnogi su doduše lažno svjedočili protiv njega, ali im se svjedočanstva ne slagahu.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Petar se odriče Isusa

I dok je Petar bio dolje u dvoru, dođe jedna sluškinja velikoga svećenika;
ugledavši Petra gdje se grije, upre u nj pogled i reče: "I ti bijaše s Nazarećaninom, Isusom."
On zanijeka: "Niti znam niti razumijem što govoriš." I iziđe van u predvorje, a pijetao se oglasi.
Sluškinja ga ugleda i poče opet govoriti nazočnima: "Ovaj je od njih!"
On opet nijekaše. Domalo nazočni opet stanu govoriti Petru: "Doista, i ti si od njih! Ta Galilejac si!"
On se tada stane kleti i preklinjati: "Ne znam čovjeka o kom govorite!"
I odmah se po drugi put oglasi pijetao. I spomenu se Petar one besjede, kako mu ono Isus reče: "Prije nego se pijetao dvaput oglasi, triput ćeš me zatajiti." I briznu u plač.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus pred Pilatom

Pilat ih opet upita: "Što dakle da učinim s ovim kojega zovete kraljem židovskim?"
A oni opet povikaše: "Raspni ga!"
Reče im Pilat: "Ta što je zla učinio?" Povikaše još jače: "Raspni ga!"
Hoteći ugoditi svjetini, Pilat im pusti Barabu, a Isusa izbičeva i preda da se razapne.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Vojnici se izruguju Isusu

Vojnici ga odvedu u unutarnjost dvora, to jest u pretorij, pa sazovu cijelu četu
i zaogrnu ga grimizom; spletu trnov vijenac i stave mu na glavu
te ga stanu pozdravljati: "Zdravo, kralju židovski!"
I udarahu ga trskom po glavi, pljuvahu po njemu i klanjahu mu se prigibajući koljena.
A pošto ga izrugaše, svukoše mu grimiz i obukoše mu njegove haljine. I izvedu ga da ga razapnu.

Vidi slike
Pročitajte stavak



Copyright © 2019 Udruga Jesus World Wide