Marko

Saznajte ključne epizode Biblije ilustrira i najvećih remek-djela slikarstva

Isusa raspinju na križ

I dovuku ga na mjesto Golgotu, što znači Lubanjsko mjesto.
I nuđahu mu piti namirisana vina, ali on ne uze.
Kad ga razapeše, razdijele među se haljine njegove bacivši za njih kocku - što će tko uzeti.
A bijaše treća ura kad ga razapeše.
Bijaše napisan i natpis o njegovoj krivici: "Kralj židovski."
A zajedno s njime razapnu i dva razbojnika, jednoga njemu zdesna, drugoga slijeva.
#
Prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama: "Ej, ti, koji razvaljuješ Hram i sagradiš ga za tri dana,
spasi sam sebe, siđi s križa!"
Slično i glavari svećenički s pismoznancima rugajući se govorahu jedni drugima: "Druge je spasio, sebe ne može spasiti!
Krist, kralj Izraelov! Neka sad siđe s križa da vidimo i povjerujemo!" Vrijeđahu ga i oni koji bijahu s njim raspeti.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isusova smrt

A o šestoj uri tama nasta po svoj zemlji - sve do ure devete.
O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eloi, Eloi lama sabahtani?" To znači: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?"
Neki od nazočnih čuvši to govorahu: "Gle, Iliju zove."
A jedan otrča, natopi spužvu octom, natakne na trsku i pruži mu piti govoreći: "Pustite da vidimo hoće li doći Ilija da ga skine."
A Isus zavapi jakim glasom i izdahnu.
I zavjesa se hramska razdrije nadvoje, odozgor dodolje.
A kad satnik koji stajaše njemu nasuprot vidje da tako izdahnu, reče: "Zaista, ovaj čovjek bijaše Sin Božji!"

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isusov ukop

dođe Josip iz Arimateje, ugledan vijećnik, koji također isčekivaše kraljevstvo Božje: odvaži se, uđe k Pilatu i zaiska tijelo Isusovo.
Pilat se začudi da je već umro pa dozva satnika i upita ga je li odavna umro.
Kad sazna od satnika, darova Josipu tijelo.
Josip kupi platno, skine tijelo i zavije ga u platno te položi u grob, koji bijaše izduben iz stijene. I dokotrlja kamen na grobna vrata.
A Marija Magdalena i Marija Josipova promatrahu kamo ga polažu.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isusovo uskrsnuće

Kad prođe subota, Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Saloma kupiše miomirisa da odu pomazati Isusa.
I prvoga dana u tjednu, veoma rano, o izlasku sunčevu, dođu na grob.
I razgovarahu među sobom: "Tko će nam otkotrljati kamen s vrata grobnih?"
Pogledaju, a ono kamen otkotrljan. Bijaše doista veoma velik.
I ušavši u grob, ugledaju mladića zaogrnuta bijelom haljinom gdje sjedi zdesna. I preplaše se.
A on će im: "Ne plašite se! Isusa tražite, Nazarećanina, Raspetoga? Uskrsnu! Nije ovdje! Evo mjesta kamo ga položiše.
Nego idite, recite njegovim učenicima i Petru: Ide pred vama u Galileju! Ondje ćete ga vidjeti, kamo vam reče!"

Vidi slike
Pročitajte stavakCopyright © 2019 Udruga Jesus World Wide