Matej

Saznajte ključne epizode Biblije ilustrira i najvećih remek-djela slikarstva

Rođenje Isusa Krista

A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom.
A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti.
Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga.
Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih."
Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku:
Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel - što znači: S nama Bog!

Vidi slike
Pročitajte stavak

Jaslice

Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.
I ne upozna je dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime Isus.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Dar zvjezdoznanaca

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu
raspitujući se: "Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti."
Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime.
Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi.
Oni mu odgovoriše: "U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:
A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj - Izraela!
Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda.
Zatim ih posla u Betlehem: "Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim."
Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete.
Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom.
Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Bijeg u Egipat

Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.
A pošto oni otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: "Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.
On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat.
I osta ondje do Herodova skončanja - da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Propovijedanje Ivana Krstitelja

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji:
"Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!"
Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med.
Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska.
Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isusovo krštenje

Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti.
Ivan ga odvraćaše: "Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?"
Ali mu Isus odgovori: "Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!" Tada mu popusti.
Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj.
I eto glasa s neba: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!"

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isusove kušnje

Duh tada odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša.
I propostivši četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje.
Tada mu pristupi napasnik i reče: "Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom."
A on odgovori: "Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta."
Ðavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama
i reče mu: "Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen."
Isus mu kaza: "Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!"
Ðavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu
pa mu reče: "Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš."
Tada mu reče Isus: "Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!"
Tada ga pusti đavao. I gle, anđeli pristupili i služili mu.

Vidi slike
Pročitajte stavakCopyright © 2019 Udruga Jesus World Wide