Matej

Saznajte ključne epizode Biblije ilustrira i najvećih remek-djela slikarstva

Prvi učenici

Otada je Isus počeo propovijedati: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!"
Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari.
I kaže im: "Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!"
Oni brzo ostave mreže i pođu za njim.
Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih.
Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Propovijed na gori

Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici.
On progovori i stane ih naučavati:
"Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!"
"Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus iscjeljuje gubavca

Kad je Isus sišao s gore, pohrli za njim silan svijet.
I gle, pristupi neki gubavac, pokloni mu se do zemlje i reče: "Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti."
Isus pruži ruku i dotakne ga se govoreći: "Hoću, očisti se!" I odmah se očisti od gube.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus smiruje oluju

Kad uđe u lađu, pođoše za njim njegovi učenici.
I gle, žestok vihor nasta na moru tako da lađu prekrivahu valovi. A on je spavao.
Oni pristupiše i probudiše ga govoreći: "Gospodine, spasi, pogibosmo!"
Kaže im: "Što ste plašljivi, malovjerni?" Tada ustade i zaprijeti vjetrovima i moru te nasta velika utiha.
A ljudi su u čudu pitali: "Tko je taj da mu se i vjetrovi i more pokoravaju?"

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus iscjeljuje uzetog čovjeka

Ali da znate: vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!" Tada reče uzetomu: "Ustani, uzmi nosiljku i pođi kući!"
I on usta te ode kući.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus iscjeljuje slijepce i njemaka

Kad je Isus odlazio odande, pođu za njim dva slijepca vičući: "Smiluj nam se, Sine Davidov!"
A kad uđe u kuću, pristupe mu slijepci. Isus im kaže: "Vjerujete li da mogu to učiniti?" Kažu mu: "Da, Gospodine!"
Tada se dotače njihovih očiju govoreći: "Neka vam bude po vašoj vjeri."
I otvoriše im se oči. A Isus im poprijeti: "Pazite da nitko ne dozna!"
Ali oni, izišavši, razniješe glas o njemu po svem onom kraju.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus šalje dvanaestoricu apostola

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.
A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan brat njegov;
Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej;
Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.
Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: "K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite!
Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova!
Putom propovijedajte: 'Približilo se kraljevstvo nebesko!'
Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!

Vidi slike
Pročitajte stavakCopyright © 2019 Udruga Jesus World Wide