Matej

Saznajte ključne epizode Biblije ilustrira i najvećih remek-djela slikarstva

Petar priznaje Krista

Kaže im: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?"
Šimun Petar prihvati i reče: "Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga."
Nato Isus reče njemu: "Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima.
A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati.
Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima."

Vidi slike
Pročitajte stavak

Preobrazba

Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu,
i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Prispodoba o radnicima u vinogradu

"Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd.
Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd.
Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni
pa i njima reče: 'Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.'
I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako.
A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: 'Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?'
Kažu mu: 'Jer nas nitko ne najmi.' Reče im: 'Idite i vi u vinograd.'"
"Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: 'Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.'
Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar.
Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar.
A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina:
'Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.'"
"Nato on odgovori jednomu od njih: 'Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar?
Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi.
Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?'"
"Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji."

Vidi slike
Pročitajte stavak

Mesijanski ulazak u Jeruzalem

Silan svijet prostrije svoje haljine po putu, a drugi rezahu grane sa stabala i sterahu ih po putu.
Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše: "Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!"
Kad uđe u Jeruzalem, uskomešao se sav grad i govorio: "Tko je ovaj?"
A mnoštvo odgovaraše: "To je Prorok, Isus iz Nazareta galilejskoga."

Vidi slike
Pročitajte stavak

O porezu

Reci nam, dakle, što ti se čini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?"
Znajući njihovu opakost, reče Isus: "Zašto me iskušavate, licemjeri?
Pokažite mi porezni novac!" Pružiše mu denar.
On ih upita: "Čija je ovo slika i natpis?"
Odgovore: "Carev." Kaže im: "Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje."

Vidi slike
Pročitajte stavak

O porezu

"Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku.
Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih.
Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja.
Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja."
"Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše.
O ponoći nasta vika: 'Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!'
Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke.
Lude tada rekoše mudrima: 'Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!'
Mudre im odgovore: 'Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!'"
"Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata.
Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: 'Gospodine! Gospodine! Otvori nam!'
A on im odgovori: 'Zaista kažem vam, ne poznam vas!'
Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!"

Vidi slike
Pročitajte stavak

O posljednjem sudu

"Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje.
I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.
Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva."
"Tada će kralj reći onima sebi zdesna: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!

Vidi slike
Pročitajte stavakCopyright © 2019 Udruga Jesus World Wide