Matej

Saznajte ključne epizode Biblije ilustrira i najvećih remek-djela slikarstva

Pomazanje u Betaniji

Kad je Isus bio u Betaniji, u kući Šimuna Gubavca,
pristupi mu neka žena s alabastrenom posudicom skupocjene pomasti i polije ga po glavi, dok je on bio za stolom.
Vidjevši to, učenici negodovahu: "Čemu ta rasipnost?
Moglo se to skupo prodati i dati siromasima."
Zapazio to Isus pa im reče: "Što dodijavate ženi? Dobro djelo učini prema meni.
Ta siromaha svagda imate uza se, a mene nemate svagda.
Izlila je tu pomast na moje tijelo - za ukop mi to učini.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Posljednja večera

I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade svojim učenicima i reče: "Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!"
I uze čašu, zahvali i dade im govoreći: "Pijte iz nje svi!
Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha.
A kažem vam: ne, neću od sada piti od ovog roda trsova do onoga dana kad ću ga - novoga - s vama piti u kraljevstvu Oca svojega."

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus se moli u Getsemaniju

Tada dođe Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaže učenicima: "Sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se."
I povede sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Spopade ga žalost i tjeskoba.
Tada im reče: "Duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!"
I ode malo dalje, pade ničice moleći: "Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti."
I dođe učenicima i nađe ih pozaspale pa reče Petru: "Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom?
Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo."
Opet, po drugi put, ode i pomoli se: "Oče moj! Ako nije moguće da me čaša mine da je ne pijem, budi volja tvoja!"

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isusovo uhićenje

Dok je on još govorio, gle, dođe Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime silna svjetina s mačevima i toljagama poslana od glavara svećeničkih i starješina narodnih.
A izdajica im dao znak: "Koga poljubim, taj je, njega uhvatite!"
I odmah pristupi Isusu i reče: "Zdravo, Učitelju!" I poljubi ga.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Petar se odriče Isusa

A Petar je sjedio vani u dvorištu. I pristupi mu jedna sluškinja govoreći: "I ti bijaše s Isusom Galilejcem."
On pred svima zanijeka: "Ne znam što govoriš."
Kad iziđe u predvorje, spazi ga druga i kaže nazočnima: "Ovaj bijaše s Isusom Nazarećaninom."
On opet zanijeka sa zakletvom: "Ne znam toga čovjeka."
Malo zatim nazočni pristupiše Petru i rekoše: "Doista, i ti si od njih! Ta govor te tvoj izdaje!"
On se tada stane zaklinjati i preklinjati: "Ne znam toga čovjeka." I odmah se oglasi pijetao.
I spomenu se Petar riječi koju mu Isus reče: "Prije nego se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti." I iziđe te gorko zaplaka.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus Krist na sudu

A kad objutri, svi su glavari svećenički i starješine narodne održali vijećanje protiv Isusa da ga pogube.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isus pred Pilatom

Kaže im Pilat: "Što dakle da učinim s Isusom koji se zove Krist?" Oni će: "Neka se razapne."
A on upita: "A što je zla učinio?" Vikahu još jače: "Neka se razapne!"
Kad Pilat vidje da ništa ne koristi, nego da biva sve veći metež, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govoreći: "Nevin sam od krvi ove! Vi se pazite!"
Sav narod nato odvrati: "Krv njegova na nas i na djecu našu!"

Vidi slike
Pročitajte stavakCopyright © 2019 Udruga Jesus World Wide