Matej

Saznajte ključne epizode Biblije ilustrira i najvećih remek-djela slikarstva

Vojnici se izruguju Isusu

A pošto ga razapeše, razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocku.
I sjedeći ondje, čuvahu ga.
I staviše mu ponad glave krivicu napisanu: "Ovo je Isus, kralj židovski."
Tada razapeše s njime dva razbojnika, jednoga zdesna, drugoga slijeva.
A prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama:
"Ti koji razvaljuješ Hram i za tri ga dana sagradiš, spasi sam sebe! Ako si Sin Božji, siđi s križa!"

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isusa raspinju na križ

Tako ga vrijeđahu i s njim raspeti razbojnici.
Od šeste ure nasta tama po svoj zemlji - do ure devete.
O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eli, Eli, lema sabahtani?" To će reći: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?"
A neki od nazočnih, čuvši to, govorahu: "Ovaj zove Iliju."
I odmah pritrča jedan od njih, uze spužvu, natopi je octom, natakne je na trsku i pruži mu piti.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isusova smrt

A Isus opet povika iz glasa i ispusti duh.
I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor dodolje, nadvoje; zemlja se potrese, pećine se raspukoše,
grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isusov ukop

A bijahu ondje i izdaleka promatrahu mnoge žene što su iz Galileje išle za Isusom poslužujući mu;
među njima Marija Magdalena i Marija, Jakovljeva i Josipova majka, i majka sinova Zebedejevih.
Uvečer dođe neki bogat čovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji i sam bijaše učenik Isusov.
On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne.
Josip uze tijelo, povi ga u čisto platno
i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otiđe.
A bijahu ondje Marija Magdalena i druga Marija: sjedile su nasuprot grobu.

Vidi slike
Pročitajte stavak

Isusovo uskrsnuće

Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob.
I gle, nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj.
Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg.
Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe.
A anđeo progovori ženama: "Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite!
Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao
pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Evo, rekoh vam."

Vidi slike
Pročitajte stavak

Pojava Uskrsloga učenicima

Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus.
Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše.
Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji!
Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga
i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta."

Vidi slike
Pročitajte stavakCopyright © 2019 Udruga Jesus World Wide