Lukas

Oppdage de viktigste episodene av Bibelen illustrert av de største mesterverk av maleri

Barnet blir lovt

Men i den sjette måned blev engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som heter Nasaret,
til en jomfru som var trolovet med en mann ved navn Josef, av Davids hus, og jomfruens navn var Maria.
Og engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du benådede! Herren er med dig; velsignet er du blandt kvinner!
Men hun blev forferdet over hans ord, og grundet på hvad dette skulde være for en hilsen.
Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! for du har funnet nåde hos Gud;
og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus.
Han skal være stor og kalles den Høiestes Sønn, og Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone,
og han skal være konge over Jakobs hus evindelig, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.
Men Maria sa til engelen: Hvorledes skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?
Og engelen svarte henne: Den Hellige Ånd skal komme over dig, og den Høiestes kraft skal overskygge dig; derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds Sønn.

Se malerier
Les avsnittet

Døperen johannes blir født

Men for Elisabet kom tiden da hun skulde føde, og hun fødte en sønn,
og hennes granner og frender fikk høre at Herren hadde gjort sin miskunn stor mot henne, og de gledet sig med henne.
Og det skjedde på den åttende dag, da kom de for å omskjære barnet, og de vilde kalle ham Sakarias efter hans far.
Da tok hans mor til orde og sa: Nei, han skal hete Johannes.

Se malerier
Les avsnittet

Ungdom av døperen johannes

Men barnet vokste og blev sterkt i ånden, og han var i ødemarkene til den dag da han blev ført frem for Israel.

Se malerier
Les avsnittet

Tilbedelse

Og det var nogen hyrder der på stedet, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord.
Og se, en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de blev meget forferdet.
Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket!
Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad.
Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe.
Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskare, som lovet Gud og sa:
Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!

Se malerier
Les avsnittet

Presentasjonen av barnet jesus i templet

Og da åtte dager var til ende, og han skulde omskjæres, blev han kalt Jesus, det navn som engelen hadde nevnt før han blev undfanget i mors liv.
Og da deres renselses-dager efter Mose lov var til ende, førte de ham op til Jerusalem for å stille ham frem for Herren --
som det er skrevet i Herrens lov: Alt mannkjønn som åpner mors liv, skal kalles hellig for Herren --
og for å gi offer, efter det som er sagt i Herrens lov, et par turtelduer eller to due-unger.

Se malerier
Les avsnittet

Den hellige familie

Og hans far og hans mor undret sig over det som blev talt om ham.
Og Simeon velsignet dem, og sa til hans mor Maria: Se, denne er satt til fall og opreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt;

Se malerier
Les avsnittet

Ungdom jesus kristus

Men barnet vokste og blev sterkt og fullt av visdom, og Guds velbehag var over ham.

Se malerier
Les avsnittetCopyright © 2019 Organisasjon Jesus World Wide