Markus

Oppdage de viktigste episodene av Bibelen illustrert av de største mesterverk av maleri

Jesus helbreder en blind mann

Og de kom til Betsaida. Og de førte en blind til ham og bad ham røre ved ham.
Og han tok den blinde ved hånden og førte ham utenfor byen, og han spyttet i hans øine og la sine hender på ham, og spurte ham om han så noget.
Og han så op og sa: Jeg kan se mennesker; for jeg ser folk gå omkring likesom trær.
Så la han atter sine hender på hans øine, og han så klart, og han blev helbredet og kunde se alt tydelig på frastand.

Se malerier
Les avsnittet

Jesus i herlighet

Og seks dager derefter tok Jesus med sig Peter og Jakob og Johannes og førte dem avsides op på et høit fjell for sig selv alene. Og han blev forklaret for deres øine,
og hans klær blev skinnende, aldeles hvite, så ingen bleker på jorden kan gjøre klær så hvite.
Og Elias viste sig for dem sammen med Moses, og de talte med Jesus.
Og Peter tok til orde og sa til Jesus: Rabbi! det er godt at vi er her; la oss gjøre tre boliger, en til dig, og en til Moses, og en til Elias!
Han visste ikke hvad han skulde si; for de blev meget forferdet.
Og en sky kom og overskygget dem, og det kom en røst ut av skyen: Dette er min Sønn, den elskede; hør ham!

Se malerier
Les avsnittet

Jesus velsigner barna

Og de bar små barn til ham, forat han skulde røre ved dem; men disiplene truet dem som bar dem.
Men da Jesus så det, blev han vred og sa til dem: La de små barn komme til mig, hindre dem ikke! for Guds rike hører sådanne til.
Sannelig sier jeg eder: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, han skal ingenlunde komme inn i det.
Og han tok dem i favn og la sine hender på dem og velsignet dem.

Se malerier
Les avsnittet

Intervjuet med den rike mannen

Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham: Gode mester! hvad skal jeg gjøre for å arve evig liv?
Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten én, det er Gud.
Budene kjenner du: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vidnesbyrd, du skal ikke frata nogen hvad hans er, hedre din far og din mor.
Men han sa til ham: Mester! alt dette har jeg holdt fra min ungdom av.
Da så Jesus på ham og fikk ham kjær og sa til ham: Ett fattes dig; gå bort, selg alt det du har, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen; kom så og følg mig!
Men han blev ille til mote over den tale og gikk bedrøvet bort; for han var meget rik.
Og Jesus så sig om og sa til sine disipler: Hvor vanskelig det vil være for de rike å komme inn i Guds rike!

Se malerier
Les avsnittet

Inntoget i jerusalem

Og da de kom nær til Jerusalem, til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte han to av sine disipler avsted og sa til dem:
Gå bort til den by som ligger rett for eder, og straks I kommer inn i den, skal I finne en fole bundet, som ennu aldri noget menneske har sittet på; løs den, og før den hit!
Og dersom nogen sier til eder: Hvad er det I gjør? da skal I si: Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake igjen.
Og de gikk avsted, og fant folen bundet ved døren utenfor på gaten og løste den.
Og nogen av dem som stod der, sa til dem: Hvad er det I gjør? løser I folen?
Men de sa til dem så som Jesus hadde sagt; og de lot dem få den.
Og de førte folen til Jesus, og la sine klær på den; og han satte sig på den.
Og mange bredte sine klær på veien, andre løvkvister, som de hadde hugget på markene.
Og de som gikk foran, og de som fulgte efter, ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn!
Velsignet være vår far Davids rike som kommer! Hosianna i det høieste!

Se malerier
Les avsnittet

Jesus jager kjøpmennene fra tempelet

Og de kom til Jerusalem; og han gikk inn i templet og begynte å drive ut dem som solgte og kjøpte i templet, og pengevekslernes bord og duekremmernes stoler veltet han,
og han tillot ikke at nogen bar noget kar gjennem templet.
Og han lærte og sa til dem: Er det ikke skrevet: Mitt hus skal kalles et bedehus for alle folk? Men I har gjort det til en røverhule.

Se malerier
Les avsnittet

Jesus blir forrådt og arrestert

Og mens han var i Betania, i Simon den spedalskes hus, og satt til bords, da kom en kvinne som hadde en alabaster-krukke med ekte kostelig nardussalve, og hun brøt alabaster-krukken i sønder og helte den ut over hans hode.
Men der var nogen som blev vrede ved sig selv og sa: Hvad skal denne spille av salven være til?
Denne salve kunde jo være solgt for mere enn tre hundre penninger og gitt til de fattige. Og de talte strengt til henne.
Men Jesus sa: La henne være i fred! Hvorfor gjør I henne fortred? hun har gjort en god gjerning mot mig.
For de fattige har I alltid hos eder, og når I vil, kan I gjøre vel mot dem; men mig har I ikke alltid.
Hun gjorde det hun kunde; hun salvet forut mitt legeme til min jordeferd.
Sannelig sier jeg eder: Hvor som helst evangeliet forkynnes i all verden, skal også det hun gjorde omtales til minne om henne.

Se malerier
Les avsnittetCopyright © 2019 Organisasjon Jesus World Wide