Markus

Oppdage de viktigste episodene av Bibelen illustrert av de største mesterverk av maleri

Herrens nattverd

Og mens de åt, tok han et brød, velsignet og brøt det, gav dem og sa: Ta det! Dette er mitt legeme.
Og han tok en kalk, takket og gav dem; og de drakk alle av den.
Og han sa til dem: Dette er mitt blod, paktens blod, som utgydes for mange.
Sannelig sier jeg eder: Jeg skal ikke mere drikke av vintreets frukt før den dag jeg skal drikke den ny i Guds rike.

Se malerier
Les avsnittet

Getsemane

Og de kom til et sted som heter Getsemane; og han sa til sine disipler: Sett eder her mens jeg beder!
Og han tok Peter og Jakob og Johannes med sig, og begynte å forferdes og engstes,
og han sier til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden; bli her og våk!
Og han gikk et lite stykke frem, falt ned på jorden og bad at denne stund måtte gå ham forbi, om det var mulig,
og han sa: Abba, Fader! alt er mulig for dig; ta denne kalk fra mig! Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil!

Se malerier
Les avsnittet

Arrestasjonen av jesus

Og straks, mens han ennu talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham fulgte en hop med sverd og stokker; de kom fra yppersteprestene og de skriftlærde og de eldste.
Men han som forrådte ham, hadde gitt dem et tegn og sagt: Den jeg kysser, ham er det; grip ham og før ham sikkert bort!
Og da han kom, gikk han straks bort til ham og sa: Rabbi! og kysset ham.
Men de la hånd på ham og grep ham.

Se malerier
Les avsnittet

Jesus før yppersteprester

Og de førte Jesus til ypperstepresten, og der kom alle yppersteprestene og de eldste og de skriftlærde sammen.
Og Peter fulgte ham langt bakefter like inn i yppersteprestens gård, og han satt der sammen med tjenerne og varmet sig ved ilden.
Men yppersteprestene og hele rådet søkte vidnesbyrd mot Jesus, forat de kunde drepe ham, men de fant ikke noget.
For mange vidnet falsk mot ham, men deres vidnesbyrd stemte ikke overens.

Se malerier
Les avsnittet

Peter nekter at han kjenner jesus

Og mens Peter var nede i gårdsrummet, kom en av yppersteprestens tjenestepiker,
og da hun så Peter varme sig, så hun på ham og sa: Også du var med denne nasareer, Jesus.
Men han nektet det og sa: Jeg hverken vet eller forstår hvad du mener. Og han gikk ut i forgården, og hanen gol.
Og piken fikk se ham, og begynte igjen å si til dem som stod der: Dette er en av dem.
Men han nektet det atter. Og litt efter sa atter de som stod der, til Peter: Du er sannelig en av dem; du er jo en galileer.
Men han gav sig til å forbanne sig og sverge: Jeg kjenner ikke det menneske I taler om.
Og straks gol hanen annen gang. Da kom Peter det ord i hu som Jesus hadde sagt til ham: Før hanen har galt to ganger, skal du fornekte mig tre ganger. Og han tok det til hjerte og gråt.

Se malerier
Les avsnittet

Jesus for pilatus

Da svarte Pilatus atter og sa til dem: Hvad vil I da jeg skal gjøre med ham som I kaller jødenes konge?
De ropte igjen: Korsfest ham!
Pilatus sa til dem: Hvad ondt har han da gjort? Men de ropte enda sterkere: Korsfest ham!
Da nu Pilatus vilde gjøre folket til lags, gav han dem Barabbas fri og lot Jesus hudstryke og overgav ham til å korsfestes.

Se malerier
Les avsnittet

Pisking

Og stridsmennene førte ham bort, inn i gården, det er borgen, og kalte hele vakten sammen,
og de klædde ham i en purpurkappe, og flettet en tornekrone og satte på ham,
og begynte å hilse ham: Vær hilset, du jødenes konge!
Og de slo ham i hodet med et rør og spyttet på ham og falt på kne og hyldet ham.
Og da de hadde spottet ham, tok de purpurkappen av ham og klædde ham i hans egne klær. Så førte de ham ut for å korsfeste ham.

Se malerier
Les avsnittetCopyright © 2019 Organisasjon Jesus World Wide