Matteus

Oppdage de viktigste episodene av Bibelen illustrert av de største mesterverk av maleri

Jesus begynner å forkynnes

Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær!
Men da han vandret ved den Galileiske Sjø, så han to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas, i ferd med å kaste garn i sjøen; for de var fiskere;
og han sa til dem: Følg mig, så vil jeg gjøre eder til menneskefiskere!
Og de forlot straks sine garn og fulgte ham.
Og da han gikk videre frem, så han to andre brødre, Jakob, Sebedeus' sønn, og hans bror Johannes, sitte i båten med sin far Sebedeus, i ferd med å bøte sine garn, og han kalte dem.
Og de forlot straks båten og sin far og fulgte ham.

Se malerier
Les avsnittet

Den bergprekenen

Og da han så folket, gikk han op fjellet, og da han hadde satt sig, kom hans disipler til ham.
Og han oplot sin munn, lærte dem og sa:
Salige er de fattige i ånden; for himlenes rike er deres.
Salige er de som sørger; for de skal trøstes.
Salige er de saktmodige; for de skal arve jorden.
Salige er de som hungrer og tørster efter rettferdighet; for de skal mettes.
Salige er de barmhjertige; for de skal finne barmhjertighet.
Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud.
Salige er de fredsommelige; for de skal kalles Guds barn.
Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres.
Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld.

Se malerier
Les avsnittet

Jesus helbreder forskjellige sykdommer

Da han gikk ned av fjellet, fulgte meget folk ham.
Og se, en spedalsk kom og falt ned for ham og sa: Herre! om du vil, så kan du rense mig.
Og han rakte hånden ut, rørte ved ham og sa: Jeg vil; bli ren! Og straks blev han renset for sin spedalskhet.

Se malerier
Les avsnittet

På begge sider av sjøen

Han gikk da i båten, og hans disipler fulgte ham.
Og se, det blev en stor storm på sjøen, så at båten skjultes av bølgene; men han sov.
Da gikk disiplene til ham og vekket ham og sa: Herre, frels! vi går under.
Og han sa til dem: Hvorfor er I redde, I lite troende? Så stod han op og truet vindene og sjøen, og det blev blikkstille.
Men mennene undret sig og sa: Hvad er dette for en, som både vindene og sjøen er lydige?

Se malerier
Les avsnittet

Jesus helbreder en lam

Men forat I skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder -- da sier han til den verkbrudne: Stå op og ta din seng og gå hjem til ditt hus!
Og han stod op og gikk hjem til sitt hus.

Se malerier
Les avsnittet

Jesus helbreder to blinde

Og da Jesus gikk derfra, fulgte der ham to blinde, som ropte: Miskunn dig over oss, du Davids sønn!
Og da han var kommet inn i huset, gikk de blinde til ham og Jesus sa til dem: Tror I at jeg kan gjøre dette? De sa til ham: Ja, Herre!
Da rørte han ved deres øine og sa: Det skje eder efter eders tro!
Og deres øine blev oplatt. Og Jesus talte strengt til dem og sa: Se til at ingen får vite det!
Men de gikk ut og utbredte ryktet om ham i hele landet deromkring.

Se malerier
Les avsnittet

Disiplene får sine ordrer

Og han kalte sine tolv disipler til sig og gav dem makt over urene ånder, til å drive dem ut, og til å helbrede all sykdom og all skrøpelighet.
Men dette er de tolv apostlers navn: Først Simon, som kalles Peter, og Andreas, hans bror; Jakob, Sebedeus' sønn, og Johannes, hans bror;
Filip og Bartolomeus; Tomas og Matteus, tolderen; Jakob, Alfeus' sønn, og Lebbeus med tilnavnet Taddeus;
Simon Kananeus og Judas Iskariot, han som forrådte ham.
Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke ut på veien til hedningene, og gå ikke inn i nogen av samaritanenes byer,
men gå heller til de fortapte får av Israels hus!
Og når I går avsted, da forkynn dette budskap: Himlenes rike er kommet nær!
Helbred syke, opvekk døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har I fått det, for intet skal I gi det.

Se malerier
Les avsnittetCopyright © 2019 Organisasjon Jesus World Wide