Matteus

Oppdage de viktigste episodene av Bibelen illustrert av de største mesterverk av maleri

Døperen johannes i fengsel

Men da Johannes i fengslet hørte om Kristi gjerninger, sendte han bud med sine disipler og lot si til ham:
Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?
Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og fortell Johannes det som I hører og ser:
blinde ser og halte går, spedalske renses og døve hører og døde står op, og evangeliet forkynnes for fattige;

Se malerier
Les avsnittet

Llignelsen om den skjulte skatten

Himlenes rike er likt en skatt som var gjemt i en aker, og som en mann fant og skjulte, og i sin glede gikk han bort og solgte alt det han hadde, og kjøpte akeren.

Se malerier
Les avsnittet

Lignelsen om den kostelige perle

Atter er himlenes rike likt en kjøpmann som søkte efter gode perler,
og da han fant en kostelig perle, gikk han bort og solgte alt det han hadde, og kjøpte den.

Se malerier
Les avsnittet

Johannes blir drept

Men da det var Herodes' fødselsdag, danset Herodias' datter for dem, og Herodes syntes om henne;
derfor lovte han med ed å gi henne hvad hun vilde be om.
Men hun sa efter sin mors råd: Gi mig hit døperen Johannes' hode på et fat!
Og kongen blev ille til mote, men for sine eders og for gjestenes skyld bød han at det skulde gis henne,
og han sendte sine folk avsted og lot Johannes halshugge i fengslet.
Og de kom med hans hode på et fat og gav det til piken, og hun bar det til sin mor.

Se malerier
Les avsnittet

Jesus metter fem tusen

Men da det var blitt aften, gikk hans disipler til ham og sa: Stedet er øde, og det er alt sent på dagen; la derfor folket fare, så det kan gå bort i byene og kjøpe sig mat!
Men Jesus sa til dem: De har ikke nødig å gå bort; gi I dem å ete!
De sa til ham: Vi har ikke mere her enn fem brød og to fisker.
Men han sa: Hent dem hit til mig!
Og han bød at folket skulde sette sig ned i gresset, tok de fem brød og de to fisker, så op mot himmelen og velsignet dem; og han brøt brødene og gav dem til disiplene, og disiplene gav dem til folket.
Og de åt alle og blev mette; og de tok op det som blev tilovers av stykkene, tolv kurver fulle.
Men de som hadde ett, var omkring fem tusen menn foruten kvinner og barn.

Se malerier
Les avsnittet

Jesus gikk på vannet

Men båten var alt midt ute på sjøen og arbeidet hårdt mot bølgene, for vinden var imot.
Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, vandrende på sjøen.
Og da disiplene så ham vandre på sjøen, blev de forferdet og sa: Det er et spøkelse, og de skrek av redsel.
Men Jesus talte straks til dem og sa: Vær frimodige; det er mig, frykt ikke!

Se malerier
Les avsnittet

Troen på den kanaaneiske

Og se, en kananeisk kvinne kom fra de landemerker og ropte: Herre, du Davids sønn! miskunn dig over mig! min datter plages ille av en ond ånd.
Men han svarte henne ikke et ord. Da gikk hans disipler til ham og bad ham og sa: Skill dig av med henne! for hun roper efter oss.
Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.
Men hun kom og falt ned for ham og sa: Herre, hjelp mig!
Men han svarte og sa: Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hunder.
Men hun sa: Det er sant, Herre! for de små hunder eter jo av de smuler som faller fra deres herrers bord.
Da svarte Jesus og sa til henne: Kvinne! din tro er stor; dig skje som du vil! Og hennes datter blev helbredet fra samme stund.

Se malerier
Les avsnittetCopyright © 2018 Organisasjon Jesus World Wide