Matteus

Oppdage de viktigste episodene av Bibelen illustrert av de største mesterverk av maleri

Jesus gir nøklene til himmelriket til peter

Han sa til dem: Men I, hvem sier I at jeg er?
Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn.
Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! for kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen.
Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.
Og jeg vil gi dig nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Se malerier
Les avsnittet

Jesu herlighet

Og seks dager derefter tok Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem avsides op på et høit fjell.
Og han blev forklaret for deres øine, og hans åsyn skinte som solen, og hans klær blev hvite som lyset.

Se malerier
Les avsnittet

Lignelsen om arbeiderne i vingården

For himlenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård.
Og da han var blitt enig med arbeiderne om en penning om dagen, sendte han dem bort til sin vingård.
Og han gikk ut ved den tredje time og så andre stå ledige på torvet,
og til dem sa han: Gå også I bort til vingården, og hvad rett er, vil jeg gi eder. Og de gikk avsted.
Atter gikk han ut ved den sjette og den niende time og gjorde likeså.
Og han gikk ut ved den ellevte time og fant andre stående der, og han sa til dem: Hvorfor står I her ledige hele dagen?
De sa til ham: Fordi ingen har leid oss. Han sa til dem: Gå også I bort til vingården!
Men da det var blitt aften, sa vingårdens herre til sin forvalter: Kall arbeiderne frem og gi dem deres lønn; begynn med de siste og end med de første!
Så kom de som var leid ved den ellevte time, og de fikk hver sin penning.
Men da de første kom, tenkte de at de skulde få mere; men de fikk hver sin penning de også.
Men da de fikk den, knurret de mot husbonden og sa:
Disse siste har bare vært her en time, og du har gjort dem like med oss som har båret dagens byrde og hete.
Men han svarte en av dem og sa: Min venn! jeg gjør dig ikke urett, blev du ikke enig med mig om en penning?
Ta ditt og gå! Men jeg vil gi denne siste like så meget som dig.
Eller har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hvad jeg vil? eller er ditt øie ondt fordi jeg er god?
Således skal de siste bli de første, og de første de siste; for mange er kalt, men få utvalgt.

Se malerier
Les avsnittet

Inngangen av jesus kristus i jerusalem

Og størstedelen av folket bredte sine klær på veien, andre hugg grener av trærne og strødde dem på veien,
og folket som gikk foran og fulgte efter, ropte: Hosianna Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høieste!
Og da han drog inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse og sa: Hvem er dette?
Men folket sa: Dette er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.

Se malerier
Les avsnittet

Betale skatt til keiseren

Si oss da: Hvad tykkes dig? er det tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke?
Men Jesus merket deres ondskap og sa: Hvorfor frister I mig, hyklere?
Vis mig skattens mynt! De rakte ham da en penning.
Og han sier til dem: Hvis billede og påskrift er dette?
De sier til ham: Keiserens. Da sier han til dem: Gi da keiseren hvad keiserens er, og Gud hvad Guds er!

Se malerier
Les avsnittet

Lignelsen om de ti jomfruer

Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen.
Men fem av dem var dårlige og fem kloke;
de dårlige tok sine lamper, men tok ikke olje med sig;
men de kloke tok olje i sine kanner sammen med lampene.
Men da brudgommen gav sig tid, slumret de alle inn og sov.
Men midt på natten lød der et rop: Se, brudgommen kommer! gå ham i møte!
Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand.
Men de dårlige sa til de kloke: Gi oss av eders olje! for våre lamper slukner.
Men de kloke svarte: Nei; det vilde ikke bli nok både til oss og til eder; gå heller til kjøbmennene og kjøp til eder selv!
Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupet; og døren blev lukket.
Til sist kom da også de andre jomfruer og sa: Herre! herre! lukk op for oss!
Men han svarte og sa: Sannelig sier jeg eder: Jeg kjenner eder ikke.
Våk derfor! for I vet ikke dagen eller timen.

Se malerier
Les avsnittet

Jesus henviser til den siste dommen

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone.
Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra hverandre, likesom hyrden skiller fårene fra gjetene,
og han skal stille fårene ved sin høire side, men gjetene ved den venstre.
Da skal kongen si til dem ved sin høire side: Kom hit, I min Faders velsignede! arv det rike som er beredt eder fra verdens grunnvoll blev lagt!

Se malerier
Les avsnittetCopyright © 2020 Organisasjon Jesus World Wide