Matteus

Oppdage de viktigste episodene av Bibelen illustrert av de største mesterverk av maleri

Salvelsen i betania

Men da Jesus var kommet til Betania og var i Simon den spedalskes hus,
da kom en kvinne til ham, som hadde en alabaster-krukke med kostelig salve, og hun helte den ut over hans hode, mens han satt til bords.
Men da disiplene så det, blev de vrede og sa: Hvad skal denne spille være til?
Dette kunde jo være solgt for mange penger og gitt til de fattige.
Men da Jesus merket det, sa han til dem: Hvorfor gjør I kvinnen fortred? hun har jo gjort en god gjerning mot mig.
For de fattige har I alltid hos eder, men mig har I ikke alltid.
For da hun helte denne salve ut over mitt legeme, gjorde hun mig i stand til min jordeferd.

Se malerier
Les avsnittet

Den siste nattverd

Men mens de åt, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, gav disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme.
Og han tok en kalk og takket, gav dem og sa: Drikk alle derav!
For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse.
Men jeg sier eder: Fra nu av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, før den dag da jeg skal drikke den ny med eder i min Faders rike.

Se malerier
Les avsnittet

Bønnen om jesus kristus i getsemane

Da kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene: Sett eder her, mens jeg går der bort og beder!
Og han tok Peter og de to Sebedeus' sønner med sig og begynte å bedrøves og engstes.
Da sier han til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden; bli her og våk med mig!
Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og bad og sa: Min Fader! er det mulig, da la denne kalk gå mig forbi! Dog, ikke som jeg vil, men som du vil!
Og han kommer til disiplene og finner dem sovende og sier til Peter: Så var I da ikke i stand til å våke en time med mig!
Våk og bed, forat I ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.
Atter gikk han annen gang bort, bad og sa: Min Fader! kan ikke dette gå mig forbi, uten at jeg må drikke det, da skje din vilje!

Se malerier
Les avsnittet

Jesus forrådt av judas

Og mens han ennu talte, se, da kom Judas, en av de tolv, og med ham fulgte en stor hop med sverd og stokker; de kom fra yppersteprestene og folkets eldste.
Men han som forrådte ham, hadde gitt dem et tegn og sagt: Den jeg kysser, ham er det; grip ham!
Og straks gikk han bort til Jesus og sa: Vær hilset, rabbi! og kysset ham.

Se malerier
Les avsnittet

Peter nekter at han kjenner jesus

Men Peter satt utenfor i gårdsrummet. Og en tjenestepike gikk bort til ham og sa: Også du var med Jesus fra Galilea.
Men han nektet for dem alle og sa: Jeg forstår ikke hvad du mener.
Men da han gikk ut i portgangen, så en annen pike ham, og sa til dem som var der: Også denne var med Jesus fra Nasaret.
Og atter nektet han det med en ed: Jeg kjenner ikke det menneske.
Men litt efter gikk de frem som stod der, og sa til Peter: Sannelig, også du er en av dem; ditt mål røber dig.
Da gav han sig til å forbanne sig og sverge: Jeg kjenner ikke det menneske. Og straks gol hanen.
Da kom Peter Jesu ord i hu, at han hadde sagt til ham: Før hanen galer, skal du fornekte mig tre ganger; og han gikk ut og gråt bitterlig.

Se malerier
Les avsnittet

Jesus kristus domstol

Da det nu var blitt morgen, holdt alle yppersteprestene og folkets eldste råd imot Jesus, at de kunde drepe ham,

Se malerier
Les avsnittet

Kristus før pontius pilatus

Pilatus sier til dem: Hvad skal jeg da gjøre med Jesus, som de kaller Messias? De sier alle: La ham korsfeste!
Han sa da: Hvad ondt har han da gjort? Men de ropte enda sterkere: La ham korsfeste!
Da Pilatus så at han intet utrettet, men at det bare blev større opstyr, tok han vann og vasket sine hender for folkets øine og sa: Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod; se I dertil!
Og alt folket svarte og sa: Hans blod komme over oss og over våre barn!

Se malerier
Les avsnittetCopyright © 2018 Organisasjon Jesus World Wide