Matteus

Oppdage de viktigste episodene av Bibelen illustrert av de største mesterverk av maleri

Ydmykelse, tornekronen

De korsfestet ham da, og delte hans klær imellem sig ved loddkasting;
og de satt der og holdt vakt over ham.
Og over hans hode satte de klagemålet imot ham, således skrevet: Dette er Jesus, jødenes konge.
Da blev to røvere korsfestet sammen med ham, en på den høire og en på den venstre side.
Og de som gikk forbi, spottet ham og rystet på hodet og sa:
Du som bryter ned templet og bygger det op igjen på tre dager, frels dig selv! Er du Guds Sønn, da stig ned av korset!

Se malerier
Les avsnittet

Korsfestelsen

På samme måte hånte også røverne ham, de som var korsfestet med ham.
Men fra den sjette time blev det mørke over hele landet like til den niende time.
Og ved den niende time ropte Jesus med høi røst og sa: Eli! Eli! lama sabaktani? det er: Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?
Men da nogen av dem som stod der, hørte det, sa de: Han roper på Elias!
Og straks løp en av dem frem og tok en svamp og fylte den med eddik og stakk den på et rør og gav ham å drikke.

Se malerier
Les avsnittet

Jesu død

Men Jesus ropte atter med høi røst og opgav ånden.
Og se, forhenget i templet revnet i to stykker fra øverst til nederst, og jorden skalv, og klippene revnet,
og gravene åpnedes, og mange av de hensovede helliges legemer stod op,

Se malerier
Les avsnittet

Den entombment kristi kropp

Men mange kvinner som hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham, stod der og så på i frastand;
blandt dem var Maria Magdalena, og Maria, Jakobs og Joses' mor, og Sebedeus-sønnenes mor.
Men da det var blitt aften, kom en rik mann fra Arimatea ved navn Josef, som også var blitt en Jesu disippel;
han gikk til Pilatus og bad om Jesu legeme. Da bød Pilatus at det skulde gis ham.
Og Josef tok legemet og svøpte det i et rent, fint linklæde
og la det i sin nye grav, som han hadde latt hugge i klippen, og han veltet en stor sten for døren til graven, og gikk bort.
Men Maria Magdalena og den andre Maria var der og satt like imot graven.

Se malerier
Les avsnittet

Han er oppstanden

Men ved enden av sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.
Og se, det kom et stort jordskjelv; for en Herrens engel fór ned fra himmelen og trådte til og veltet stenen fra og satte sig på den.
Og han var som et lyn å se til, og hans klædning var hvit som sne;
og av frykt for ham skalv de som holdt vakt, og de blev som døde.
Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! jeg vet at I søker efter Jesus, den korsfestede;
han er ikke her; han er opstanden, som han sa; kom og se stedet hvor han lå!
Og gå avsted i hast og si til hans disipler at han er opstanden fra de døde. Og se, han går i forveien for eder til Galilea; der skal I se ham. Se, jeg har sagt eder det!

Se malerier
Les avsnittet

Utseendet til den oppstandne kristus til disiplene

Men de elleve disipler drog til Galilea til det fjell hvor Jesus hadde satt dem stevne.
Og da de så ham, tilbad de ham; men nogen tvilte.
Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord;
gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!

Se malerier
Les avsnittetCopyright © 2019 Organisasjon Jesus World Wide