Marka

Odkryj główne epizody Biblii zilustrowane przez najwybitniejszych arcydzieł malarstwa

Ukrzyżowanie

I przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada: Miejsce trupich głów.
I dawali mu pić wino z myrrą; ale go on nie przyjął.
A gdy go ukrzyżowali, rozdzielili szaty jego, miecąc o nie los, co by kto wziąć miał.
A była trzecia godzina, gdy go ukrzyżowali.
Był też napis winy jego napisany: Król żydowski.
Ukrzyżowali też z nim dwóch zbójców; jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego.
I wypełniło się Pismo, które mówi: Z złoczyńcami jest policzony.
A ci, którzy mimo chodzili, bluźnili go, chwiejąc głowami swemi a mówiąc: Ehej! który rozwalasz kościół, a we trzech dniach budujesz go!
Ratuj samego siebie, a zstąp z krzyża!
Także też i przedniejsi kapłani naśmiewając się, jedni do drugich z nauczonymi w Piśmie mówili: Innych ratował, a siebie samego ratować nie może;
Niechże teraz Chrystus on król Izraelski zstąpi z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Ci też, co z nim byli ukrzyżowani, urągali mu.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Śmierć Jezusa

A gdy było o godzinie szóstej, stała się ciemność po wszystkiej ziemi, aż do godziny dziewiątej.
A o godzinie dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eloi! Eloi! Lamma sabachtani, co się wykłada: Boże mój! Boże mój! czemuś mię opuścił?
A niektórzy z tych, co tam stali, usłyszawszy mówili: Oto Elijasza woła.
Zatem bieżawszy jeden, napełnił gąbkę octem, a włożywszy ją na trzcinę, dawał mu pić, mówiąc: Zaniechajcie, patrzmy, jeźli przyjdzie Elijasz, zdejmować go.
A Jezus zawoławszy głosem wielkim, oddał ducha.
I rozerwała się zasłona kościelna na dwoje, od wierzchu aż do dołu.
Tedy widząc setnik, który stał przeciwko niemu, iż tak wołając oddał ducha, rzekł: Prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Pogrzeb Jezusa

Przyszedłszy Józef z Arymatyi, poczesny radny pan, który też sam oczekiwał królestwa Bożego, śmiele wszedł do Piłata, i prosił o ciało Jezusowe.
A Piłat się dziwował, jeźliby już umarł; i zawoławszy setnika, pytał go, dawnoli umarł?
A dowiedziawszy się od setnika, darował ciało Józefowi.
A on kupiwszy prześcieradło, zdjąwszy go, obwinął w prześcieradło, i położył go w grobie, który był wykowany z opoki, i przywalił kamień do drzwi grobowych.
Ale Maryja Magdalena, i Maryja, matka Jozesowa, patrzały, kędy go położono.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Zmartwychwstanie

A gdy minął sabat, Maryja Magdalena, i Maryja, matka Jakóbowa, i Salome, nakupiły wonnych rzeczy, aby przyszedłszy namazały go.
A bardzo rano pierwszego dnia po sabacie przyszły do grobu, gdy weszło słońce.
I mówili do siebie: Któż nam odwali kamień ode drzwi grobowych?
(A spojrzawszy ujrzały, iż był kamień odwalony;) bo był bardzo wielki.
I wszedłszy w grób, ujrzały młodzieńca, siedzącego na prawicy, odzianego szatą białą; i ulękły się,
Ale im on rzekł: Nie lękajcie się; Jezusa szukacie onego Nazareńskiego, który był ukrzyżowany; wstał z martwych, nie masz go tu; oto miejsce, gdzie go było położono.
Ale idźcie, a powiedzcie uczniom jego, i Piotrowi, że was uprzedza do Galilei; tam go oglądacie, jako wam powiedział.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragrafCopyright © 2020 Zrzeszenie Jesus World Wide