Mateusza

Odkryj główne epizody Biblii zilustrowane przez najwybitniejszych arcydzieł malarstwa

Jan Chrzciciel w więzieniu

A Jan usłyszawszy w więzieniu o uczynkach Chrystusowych, posławszy dwóch z uczniów swoich,
Rzekł mu: Tyżeś jest on, który ma przyjść, czyli inszego czekać mamy?
A odpowiadając Jezus, rzekł im: Szedłszy, oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie.
Ślepi widzą, a chromi chodzą, trędowaci biorą oczyszczenie, a głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, i ubogim Ewangielija opowiadana bywa;

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Przypowieść o ukrytym skarbie

Zasię podobne jest królestwo niebieskie skarbowi skrytemu w roli, który znalazłszy człowiek skrył, i od radości, którą miał z niego, odchodzi, i wszystko, co ma, sprzedaje, i kupuje onę rolę.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Przypowieść o perle

Zasię podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi kupcowi, szukającemu pięknych pereł;
Który znalazłszy jednę perłę bardzo drogą, odszedł, i posprzedawał wszystko, co miał, i kupił ją.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Salome żądać głowy Jana Chrzciciela

Gdy tedy obchodzono dzień narodzenia Herodowego, tańcowała córka Herodyjady w pośrodku gości, i podobała się Herodowi.
Skąd pod przysięgą obiecał jej dać, czegobykolwiek żądała.
A ona przedtem będąc naprawiona od matki swojej, rzekła: Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela.
I zasmucił się król; ale dla przysięgi i dla spółsiedzących kazał jej dać.
A posławszy kata, ściął Jana w więzieniu.
I przyniesiono głowę jego na misie, i oddano dzieweczce, i odniosła ją matce swojej.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Jezus karmi pięć tysięcy mężczyzn

A gdy nadchodził wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: Puste jest to miejsce, a czas już przeminął; rozpuść ten lud, aby odszedłszy do miasteczek, kupili sobie żywności.
A Jezus im rzekł: Nie potrzeba im odchodzić, dajcie wy im co jeść.
Ale mu oni rzekli: Nie mamy tu, tylko pięć chlebów i dwie ryby.
A on rzekł: Przynieście mi je tu.
I rozkazawszy ludowi usiąść na trawie, wziął onych pięć chlebów i dwie ryby, a wejrzawszy w niebo, błogosławił, a łamiąc dawał uczniom chleby, a uczniowie ludowi.
I jedli wszyscy, a nasyceni byli; i zebrali, co zbywało ułomków, dwanaście koszów pełnych.
A tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężów, oprócz niewiast i dziatek.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Jezus chodzi po wodzie

A łódź już w pośrodku morza będąc, miotana była od wałów; albowiem był wiatr przeciwny.
Lecz o czwartej straży nocnej szedł do nich Jezus, chodząc po morzu.
A ujrzawszy go uczniowie po morzu chodzącego, zatrwożyli się, mówiąc: Obłuda to jest! i od bojaźni krzyknęli.
Lecz wnet rzekł do nich Jezus, mówiąc: Ufajcie! Jam ci to jest; nie bójcie się.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragraf

Kolejne cuda

A oto niewiasta Chananejska z onych granic wyszedłszy, wołała, mówiąc do niego: Zmiłuj się nade mną Panie, synu Dawidowy! córka moja ciężko bywa od dyjabła dręczona.
A on jej nie odpowiedział i słowa. Tedy przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: Odpraw ją, boć woła za nami.
A on odpowiadając rzekł: Nie jestem posłany, tylko do owiec, które zginęły z domu Izraelskiego.
Lecz ona przystąpiwszy, pokłoniła mu się, mówiąc: Panie, ratuj mię!
A on odpowiadając rzekł: Niedobra jest brać chleb dziecinny, a miotać szczeniętom.
A ona rzekła: Tak jest, Panie! a wszakże i szczenięta jedzą odrobiny, które padają z stołu panów ich.
Tedy odpowiadając Jezus rzekł jej: O niewiasto! wielka jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jako chcesz. I uzdrowiona jest córka jej od onejże godziny.

Zobacz obrazy
Przeczytaj paragrafCopyright © 2018 Zrzeszenie Jesus World Wide