Matei

Descopera principalele episoade ale Bibliei ilustrată de cele mai mari capodopere ale picturii

Ioan Botezătorul în închisoare

Ioan a auzit din temniţă despre lucrările lui Hristos
şi a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi: „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?”
Drept răspuns, Isus le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce auziţi şi ce vedeţi:
orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud, morţii învie şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.

Vezi picturi
Citiți paragraful

Parabolă a comorii ascunse

Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o găseşte o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea.

Vezi picturi
Citiți paragraful

Parabola perla de mare preț

Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase.
Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are şi-l cumpără.

Vezi picturi
Citiți paragraful

Salomeea cere capul lui Ioan Botezătorul

Dar, când se prăznuia ziua naşterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeţilor şi a plăcut lui Irod.
De aceea i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere.
Îndemnată de mama sa, ea a zis: „Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul!”
Împăratul s-a întristat; dar din pricina jurămintelor sale şi de ochii celor ce şedeau la masă împreună cu el, a poruncit să i-l dea.
Şi a trimis să taie capul lui Ioan în temniţă.
Capul a fost adus într-o farfurie şi dat fetei, care l-a dus la mama sa.

Vezi picturi
Citiți paragraful

înmulțirea pâinilor

Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: „Locul acesta este pustiu, şi vremea iată că a trecut; dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-şi cumpere de mâncare.”
„N-au nevoie să plece”, le-a răspuns Isus, „daţi-le voi să mănânce.”
Dar ei I-au zis: „N-avem aici decât cinci pâini şi doi peşti.”
Şi El le-a zis: „Aduceţi-i aici la Mine.”
Apoi a poruncit noroadelor să şadă pe iarbă, a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, Şi-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărţit noroadelor.
Toţi au mâncat şi s-au săturat; şi s-au ridicat douăsprezece coşuri pline cu rămăşiţele de firimituri.
Cei ce mâncaseră erau cam la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii.

Vezi picturi
Citiți paragraful

Isus umblând pe mare

În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării; căci vântul era împotrivă.
Când se îngâna ziua cu noaptea, Isus a venit la ei, umblând pe mare.
Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat şi au zis: „Este o nălucă!” Şi, de frică, au ţipat.
Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!”

Vezi picturi
Citiți paragraful

Credința Canaanitul

Şi iată că o femeie canaanită a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac.”
El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Şi ucenicii Lui s-au apropiat şi L-au rugat stăruitor: „Dă-i drumul, căci strigă după noi.”
Drept răspuns, El a zis: „Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.”
Dar ea a venit şi I s-a închinat, zicând: „Doamne, ajută-mi!”
Drept răspuns, El i-a zis: „Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei!”
„Da, Doamne”, a zis ea, „dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor.”
Atunci Isus i-a zis: „O, femeie, mare este credinţa Ta; facă-ţi-se cum voieşti.” Şi fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

Vezi picturi
Citiți paragrafulCopyright © 2019 Organizație Jesus World Wide