Men fem av dem voro oförståndiga, [...] - ArtBible.org" /> ArtBible.org - Skatt till kejsaren av
Copyright © 2020 Association Jesus World Wide