Matteus

Upptäck de viktigaste episoder av Bibeln som illustreras av de största mästerverk av målning

Johannes Döparen i fängelse

Men när Johannes i sitt fängelse fick höra om Kristi gärningar, sände han bud med sina lärjungar
och lät fråga honom: "Är du den som skulle komma, eller skola vi förbida någon annan?"
Då svarade Jesus och sade till dem: "Gån tillbaka och omtalen för Johannes vad I hören och sen:
blinda få sin syn, halta gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda uppstå, och 'för fattiga förkunnas glädjens budskap'.

Se målningar
Läs stycket

Liknelsen om skatten

Himmelriket är likt en skatt som har blivit gömd i en åker. Och en man finner den, men håller det hemligt; och i sin glädje går han bort och säljer allt vad han äger och köper den åkern.

Se målningar
Läs stycket

Liknelsen om pärlan

Ytterligare är det med himmelriket, såsom när en köpman söker efter goda pärlor;
och då han har funnit en dyrbar pärla, går han bort och säljer vad han äger och köper den.

Se målningar
Läs stycket

Johannes Döparens död

Men så kom Herodes' födelsedag. Då dansade Herodias' dotter inför dem; och hon behagade Herodes så mycket,
att han med en ed lovade att giva henne vad helst hon begärde.
Hon sade då, såsom hennes moder ingav henne: "Giv mig här på ett fat Johannes döparens huvud."
Då blev konungen bekymrad, men för edens och för bordsgästernas skull bjöd han att man skulle giva henne det,
och sände åstad och lät halshugga Johannes i fängelset.
Och hans huvud blev framburet på ett fat och givet åt flickan; och hon bar det till sin moder.

Se målningar
Läs stycket

Jesus mättar fem tusen män

Men när det led mot aftonen, trädde hans lärjungar fram till honom och sade: "Trakten är öde, och tiden är redan framskriden. Låt folket skiljas åt, så att de kunna gå bort i byarna och köpa sig mat."
Men Jesus sade till dem: "De behöva icke gå bort; given I dem att äta."
De svarade honom: "Vi hava här icke mer än fem bröd och två fiskar."
Då sade han: "Bären dem hit till mig."
Därefter tillsade han folket att lägga sig ned i gräset. Och han tog de fem bröden och de två fiskarna och såg upp till himmelen och välsignade dem. Och han bröt bröden och gav dem åt lärjungarna, och lärjungarna gåvo åt folket.
Och de åto alla och blevo mätta Sedan samlade man upp de överblivna styckena, tolv korgar fulla.
Men de som hade ätit voro vid pass fem tusen män, förutom kvinnor och barn.

Se målningar
Läs stycket

Jesus går på vattnet

Båten var då redan många stadier från land och hårt ansatt av vågorna, ty vinden låg emot.
Men under fjärde nattväkten kom Jesus till dem, gående fram över sjön.
När då lärjungarna fingo se honom gå på sjön, blevo de förfärade och sade: "Det är en vålnad", och ropade av förskräckelse.
Men Jesus begynte strax tala till dem och sade: "Varen vid gott mod; det är jag, varen icke förskräckta."

Se målningar
Läs stycket

Jesus befriar en flicka från en ond ande

Då kom en kananeisk kvinna från det området och ropade och sade: "Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en ond ande."
Men han svarade henne icke ett ord. Då trädde hans lärjungar fram och bådo honom och sade: "Giv henne besked; hon förföljer oss ju med sitt ropande."
Han svarade och sade: "Jag är icke utsänd till andra än till de förlorade fåren av Israels hus."
Men hon kom fram och föll ned för honom och sade: "Herre, hjälp mig."
Då svarade han och sade: "Det är otillbörligt att taga brödet från barnen och kasta det åt hundarna."
Hon sade: "Ja, Herre. Också äta ju hundarna allenast av de smulor som falla ifrån deras herrars bord."
Då svarade Jesus och sade till henne: "O kvinna, din tro är stor. Ske dig såsom du vill." Och hennes dotter var frisk ifrån den stunden.

Se målningar
Läs stycketCopyright © 2019 Association Jesus World Wide