Matteus

Upptäck de viktigaste episoder av Bibeln som illustreras av de största mästerverk av målning

En kvinna smörjer Jesus

Se målningar
Läs stycket

Den första nattvarden

Se målningar
Läs stycket

Jesus i Getsemane

Se målningar
Läs stycket

Jesus fängslas

Se målningar
Läs stycket

Petrus förnekar Jesus

Se målningar
Läs stycket

Jesus Kristus domstol

Se målningar
Läs stycket

Jesus inför Pilatus

Se målningar
Läs stycketCopyright © 2019 Association Jesus World Wide