Luka

Resim başyapıtlarından tarafından gösterilen İncil'in büyük bölümlerini keşfedin

İsa’nın Gömülmesi

Yüksek Kurul* üyelerinden Yusuf adında iyi ve doğru bir adam vardı.
Bir Yahudi kenti olan Aramatya'dan olup Tanrı'nın Egemenliği'ni umutla bekleyen Yusuf, Kurul'un kararını ve eylemini onaylamamıştı.
Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi.
Cesedi çarmıhtan indirip keten beze sardı, hiç kimsenin konulmadığı, kayaya oyulmuş bir mezara yatırdı.

Tablolar bakın
Geçit Oku

İsa’nın Dirilişi

Kadınlar haftanın ilk günü*, sabah çok erkenden, hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler.
Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular.
Ama içeri girince Rab İsa'nın cesedini bulamadılar.
Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken, şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi.
Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlar ise onlara, "Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz?" dediler.
"O burada yok, dirildi. Daha Celile'deyken size söylediğini anımsayın.
İnsanoğlu'nun* günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti."

Tablolar bakın
Geçit Oku

Emmaus Yolunda İki Öğrenci

Mesih'in* bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi?" dedi.
Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak, Kutsal Yazılar'ın hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı.
Gitmekte oldukları köye yaklaştıkları sırada İsa, yoluna devam edecekmiş gibi davrandı. Ama onlar, "Bizimle kal. Neredeyse akşam olacak, gün batmak üzere" diyerek O'nu zorladılar. Böylece İsa onlarla birlikte kalmak üzere içeri girdi.
Onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı, şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi.
O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. İsa ise gözlerinin önünden kayboldu.

Tablolar bakın
Geçit OkuCopyright © 2019 Dernek Jesus World Wide