Matta

Resim başyapıtlarından tarafından gösterilen İncil'in büyük bölümlerini keşfedin

İsa İlk Öğrencilerini Seçiyor

O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı: "Tövbe edin! Çünkü Göklerin Egemenliği yaklaştı."
İsa, Celile Gölü'nün kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Simun'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı.
Onlara, "Ardımdan gelin" dedi, "Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım."
Onlar da hemen ağlarını bırakıp O'nun ardından gittiler.
İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi, Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi'yle birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı.
Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler.

Tablolar bakın
Geçit Oku

Gerçek Mutluluk

İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi.
İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti:
"Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.
Ne mutlu yaslı olanlara! Çünkü onlar teselli edilecekler.
Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar.
Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar.
Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar merhamet bulacaklar.
Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler.
Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.
Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.
"Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size!

Tablolar bakın
Geçit Oku

İsa Bir Cüzamlıyı İyileştiriyor

İsa dağdan inince büyük bir kalabalık O'nun ardından gitti.
Bu sırada cüzamlı* bir adam yaklaşıp, "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin" diyerek O'nun ayaklarına kapandı.
İsa elini uzatıp adama dokundu, "İsterim, temiz ol!" dedi. Adam anında cüzamdan temizlendi.

Tablolar bakın
Geçit Oku

İsa Fırtınayı Dindiriyor

İsa tekneye binince, ardından öğrencileri de bindi.
Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki, dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu.
Öğrenciler gidip O'nu uyandırarak, "Ya Rab, kurtar bizi, yoksa öleceğiz!" dediler.
İsa, "Neden korkuyorsunuz, ey kıt imanlılar?" dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık sütliman oldu.
Hepsi hayret içinde kaldı. "Bu nasıl bir adam ki, rüzgar da göl de O'nun sözünü dinliyor?" dediler.

Tablolar bakın
Geçit Oku

Bir Felçlinin İyileştirilmesi

Ne var ki, İnsanoğlu'nun* yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahipolduğunu bilesiniz diye..." Sonra felçliye, "Kalk, yatağını topla, evine git!" dedi.
Adam da kalkıp evine gitti.

Tablolar bakın
Geçit Oku

İki Körle Bir Dilsizin İyileştirilmesi

İsa oradan ayrılırken iki kör, "Ey Davut Oğlu, halimize acı!" diye feryat ederek O'nun ardından gittiler.
İsa eve girince körler yanına geldi. Onlara, "İstediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz?" diye sordu. Körler, "İnanıyoruz, ya Rab!" dediler.
Bunun üzerine İsa körlerin gözlerine dokunarak, "İmanınıza göre olsun" dedi.
Ve adamların gözleri açıldı İsa, "Sakın kimse bunu bilmesin" diyerek onları sıkı sıkı uyardı.
Onlar ise çıkıp İsa'yla ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar.

Tablolar bakın
Geçit Oku

İsa On İki Elçisini Göreve Gönderiyor

İsa on iki öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi.
Bu on iki elçinin adları şöyle: Birincisi Petrus adıyla bilinen Simun, onun kardeşi Andreas, Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartalmay, Tomas ve vergi görevlisi Matta, Alfay oğlu Yakup ve Taday, Yurtsever* Simun ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot.
İsa Onikiler'i şu buyrukla halkın arasına gönderdi: "Öteki ulusların arasına girmeyin. Samiriyeliler'in kentlerine de uğramayın.
Bunun yerine, İsrail halkının yitik koyunlarına gidin.
Gittiğiniz her yerde Göklerin Egemenliği'nin yaklaştığını duyurun.
Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları* temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin.

Tablolar bakın
Geçit OkuCopyright © 2019 Dernek Jesus World Wide