Matta

Resim başyapıtlarından tarafından gösterilen İncil'in büyük bölümlerini keşfedin

Petrus’un Mesih’i Tanıması

İsa onlara, "Siz ne dersiniz" dedi, "Sizce ben kimim?"
Simun Petrus, "Sen, yaşayan Tanrı'nın Oğlu Mesih'sin*" yanıtını verdi.
İsa ona, "Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun!" dedi. "Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babam'dır.
Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun ve ben kilisemi* bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek.
Göklerin Egemenliği'nin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak."

Tablolar bakın
Geçit Oku

İsa’nın Görünümü Değişiyor

Altı gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı.
Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu.

Tablolar bakın
Geçit Oku

Bağcı Benzetmesi

"Göklerin Egemenliği, sabah erkenden bağında çalışacak işçi aramaya çıkan toprak sahibine benzer.
Adam, işçilerle günlüğü bir dinara anlaşıp onları bağına gönderdi.
"Saat* dokuza doğru tekrar dışarı çıktı, çarşı meydanında boş duran başka adamlar gördü.
Onlara, 'Siz de bağa gidip çalışın. Hakkınız neyse, veririm' dedi, onlar da bağa gittiler. "Öğleyin ve saat üçe doğru yine çıkıp aynı şeyi yaptı.
Saat beşe doğru çıkınca, orada duran başka işçiler gördü. Onlara, 'Neden bütün gün burada boş duruyorsunuz?' diye sordu.
"'Kimse bize iş vermedi ki' dediler. "Onlara, 'Siz de bağa gidin, çalışın' dedi.
"Akşam olunca, bağın sahibi kâhyasına, 'İşçileri çağır' dedi. 'Sonuncudan başlayarak ilkine kadar, hepsine ücretlerini ver.'
"Saat beşe doğru işe başlayanlar gelip kâhyadan birer dinar aldılar.
İlk başlayanlar gelince daha çok alacaklarını sandılar, ama onlara da birer dinar verildi.
Paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar:
'En son çalışanlar yalnız bir saat çalıştı' dediler. 'Ama onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttun!'
"Bağ sahibi onlardan birine şöyle karşılık verdi: 'Arkadaş, sana haksızlık etmiyorum ki! Seninle bir dinara anlaşmadık mı?
Hakkını al, git! Sana verdiğimi sonuncuya da vermek istiyorum.
Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa cömertliğimi kıskanıyor musun?'
"İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak."

Tablolar bakın
Geçit Oku

İsa’nın Yeruşalim’e Girişi

Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu.
Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı: "Davut Oğlu'na hozana*! Rab'bin adıyla gelene övgüler olsun, En yücelerde hozana!"
İsa Yeruşalim'e girdiği zaman bütün kent, "Bu kimdir?" diyerek çalkandı.
Kalabalıklar, "Bu, Celile'nin Nasıra Kenti'nden Peygamber İsa'dır" diyordu.

Tablolar bakın
Geçit Oku

Sezar’ın Hakkı Sezar’a

Peki, söyle bize, sence Sezar'a* vergi vermek Kutsal Yasa'ya uygun mu değil mi?"
İsa onların kötü niyetlerini bildiğinden, "Ey ikiyüzlüler!" dedi. "Beni neden deniyorsunuz?
Vergi öderken kullandığınız parayı gösterin bana!" O'na bir dinar getirdiler.
İsa, "Bu resim, bu yazı kimin?" diye sordu.
"Sezar'ın" dediler. O zaman İsa, "Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin" dedi.

Tablolar bakın
Geçit Oku

On Kız Benzetmesi

"O zaman Göklerin Egemenliği, kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan on kıza benzeyecek.
Bunların beşi akıllı, beşi akılsızdı.
Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar, ama yağ almadılar.
Akıllılar ise, kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar.
Güvey gecikince hepsini uyku bastı, dalıp uyudular.
"Gece yarısı bir ses yankılandı: 'İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın!'
Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler.
"Akılsızlar akıllılara, 'Kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin!' dediler.
"Akıllılar, 'Olmaz! Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın' dediler.
"Ne var ki, onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar, onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı.
"Daha sonra gelen öbür kızlar, 'Efendimiz, efendimiz, aç kapıyı bize!' dediler.
"Güvey ise, 'Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum' dedi.
"Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz."

Tablolar bakın
Geçit Oku

Yargı Günü

"İnsanoğlu* kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak.
Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, insanları birbirinden ayıracak.
Koyunları sağına, keçileri soluna alacak.
"O zaman Kral, sağındaki kişilere, 'Sizler, Babam'ın kutsadıkları, gelin!' diyecek. 'Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın!

Tablolar bakın
Geçit OkuCopyright © 2018 Dernek Jesus World Wide